29-12-2014

Indeks Russel 2000 – ,,spalenie” formacji podwójnego szczytu silnym sygnałem kupna

Jednymi z najbardziej popularnych formacji zmiany trendu są: formacja podwójnego dna oraz formacja podwójnego szczytu. Minimalnym zadaniem formacji podwójnego dna jest jej wypełnienie się. Także wypełnienie się jest minimalnym zadaniem formacji podwójnego szczytu.

Maksymalnym zadaniem formacji podwójnego dna jest zmiana trendu spadkowego na wzrostowy. Maksymalnym zadaniem formacji podwójnego szczytu jest z kolei zmiana trendu ze wzrostowego na spadkowy.

Zdarza się czasem, że kurs po wybiciu z formacji podwójnego dna początkowo rośnie, ale wkrótce zaczyna spadać. Kiedy spadnie poniżej poziomu niższego dołka tej formacji mamy do czynienia z tak zwanym  ,,spaleniem” formacji podwójnego dna. Powstaje wówczas bardzo silny sygnał sprzedaży.

Zdarza się także niekiedy, że kurs po wybiciu z formacji podwójnego szczytu początkowo spada, ale wkrótce zaczyna rosnąć. Kiedy wzrośnie powyżej poziomu wyższego szczytu tej formacji mamy do czynienia z tak zwanym  ,,spaleniem” formacji podwójnego szczytu. Powstaje wówczas bardzo silny sygnał kupna.

O formacjach ,,spalonych” pisze w swych książkach Thomas Bulkowski. Dotychczas Wydawnictwo Linia wydało dwie książki tego autora. Są to: ,,Analiza formacji na wykresach giełdowych. Wprowadzenie” (2011 rok) oraz ,,Podstawy spekulacji. Ewolucja gracza giełdowego” (2014 rok).

Aktualnie możemy obserwować w praktyce czym jest ,,spalona” formacja podwójnego szczytu w przypadku indeksu Russel 2000, czyli indeksu małych amerykańskich spółek

RUSSEL 2000

RUSSEL-2000

Początkowo indeks Russel 2000 wybił się z formacji podwójnego szczytu, co zapowiadało spadki. Wkrótce jednak indeks zaczął dynamicznie rosnąć. Przebił poziom wyższego szczytu. W rezultacie doszło do ,,spalenia” formacji podwójnego szczytu. Pojawił się wiec bardzo silny średnioterminowy sygnał kupna.

Sławomir Kłusek, 29 grudnia 2014 roku

0