30-03-2016

Obliczany przez portal stooq.com indeks branży medialnej przebił swe 52-tygodniowe maksimum !. Stoi przed szansą na zwyżkę o 13,7 %

Jednym  z najważniejszych wydarzeń wczorajszego dnia było przebicie przez obliczany przez portal http://stooq.pl/ indeks branży medialnej swego 52-tygodniowego maksimum.

To bardzo pozytywny sygnał, zważywszy także i na to, że na długoterminowym wykresie tego indeksu mamy do czynienia z niewypełnioną formacja podwójnego dna.

MEDIA

MEDIA

Jest to formacja podwójnego dna o charakterze nietypowym. Co to znaczy ?

Typowa formacja podwójnego dna charakteryzuje się tym, że dołki w formacji kształtują się na poziomie identycznym, bądź prawie identycznym.

Natomiast w przypadku nietypowej formacji podwójnego dna kształtują się one na poziomie zupełnie odmiennym.

Na przykładzie indeksu branży medialnej warto przypomnieć w jaki sposób można obliczyć minimalny docelowy poziom kursu po wybicia z formacji podwójnego dna.

Sposób postępowania jest następujący:

1.Ustalamy poziom wyższego dołka (z dołków D1 oraz D2)

2.Ustalamy poziom szczytu (S) pomiędzy dołkami

3.Dzielimy poziom szczytu (S) przez poziom wyższego dołka

4.W wyniku tego dzielenia otrzymujemy mnożnik podwójnego dna

5.Mnożnik podwójnego dna mnożymy przez poziom szczytu (S)

6.W wyniku tego mnożenia otrzymujemy pewną liczbę, którą zaokrąglamy do 2 miejsc po przecinku

7.Liczba ta to minimalny docelowy poziom kursu po wybicia z formacji podwójnego dna

Z powyższego sposobu postępowania wynika, że indeks branży medialnej stoi przed szasną na zwyżkę o 13,7 %.

Oto skład tego indeksu

http://stooq.pl/q/i/?s=u_med&o=4&i

Warto przypomnieć, że w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” zostały umieszczone dotychczas 3 spółki z indeksu branży medialnej: Agora, Cyfrowy Polsat i Muza.

Sławomir Kłusek, 30 marca 2016 roku

P.S. Popatrzmy na przykład na wykres kursu akcji spółki Muza.

Nastąpiło wybicie z typowej formacji podwójnego dna.

Gdyby formacja ta miała się wypełnić powinno dojść do zwyżki kursu akcji tej spółki o 51,2 %, czyli do 6 złotych i 79 groszy.

MUZA

MUZA

 

Treści zawarte na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl

0