22-02-2018

Indeks japońskiego rynku akcji wybił się z formacji nietypowego podwójnego dna. Może zwyżkować o 34,0 %. Tak sądzi także hipotetyczny inwestor Zenobiusz

Dziś w okolicach godzin południowych rozmawiałem na ul. Ratajczaka z hipotetycznym inwestorem Zenobiuszem. Obaj byliśmy pod wrażeniem wyglądu indeksu NIKKEI 225

Na początku tego wpisu przypomnę, że w swoich rozważaniach na stronie internetowej wielokrotnie posługuję się rozróżnieniem pomiędzy typową a nietypową formacją podwójnego dna. Przypomnę, że typowa formacja podwójnego dna charakteryzuje się tym, że dołki w formacji kształtują się na poziomie identycznym, bądź prawie identycznym. Natomiast w przypadku nietypowej formacji podwójnego dna kształtują się one na poziomie zupełnie odmiennym.

Niezależnie od rodzaju formacji podwójnego dna sposób obliczania minimalnego docelowego poziomu ceny danego instrumentu finansowego jest właściwie taki sam.

Sposób postępowania jest bowiem (wedle mojej osobistej interpretacji) następujący:

1.Ustalamy poziom wyższego dołka (z dołków D1 oraz D2)

2.Ustalamy poziom szczytu (S) pomiędzy dołkami

3.Dzielimy poziom szczytu (S) przez poziom wyższego dołka*

4.W wyniku tego dzielenia otrzymujemy mnożnik podwójnego dna

5.Mnożnik podwójnego dna mnożymy przez poziom szczytu (S)

6.W wyniku tego mnożenia otrzymujemy pewną liczbę, którą zaokrąglamy do 2 miejsc po przecinku

7.Liczba ta to minimalny docelowy poziom kursu po wybicia z formacji podwójnego dna

*gdy dołki znajdują się na takim samym poziomie wówczas bierzemy w wyliczeniach pod uwagę po prostu poziom dołka (który dla dołka D1 i dołka D2 taki sam).

W tym kontekście warto zwrócić uwagę na wykres indeksu NIKKEI225. Indeks ten wybił się z formacji nietypowego podwójnego dna. Gdyby formacja ta miała się wypełnić powinno dojść do zwyżki tego indeksu o 34,0 % z 21.736,44 pkt. do 29.123,66 pkt.

NIKKEI225

NIKKEI

Czy to dobra wiadomość dla nas ? Myślę, że generalnie tak. Jeżeli nawet dojdzie jeszcze do spadków indeksu WIG (co jest dość prawdopodobne) to możliwe jest, że potem znów wrócimy do zwyżek.

Indeks giełdy japońskiej jest bowiem jednym z kluczowych indeksów na świecie i fale wzrostowe w jego przypadku mogą być dobrze odbierane także za granicami Japonii.

Być może japońskiemu rynkowi akcji służyć będzie zniżka cen surowców energetycznych (ropa naftowa, miedź, gaz ziemny). Japonia bowiem nie posiada własnych surowców i musi je importować.

Dlatego spadek cen surowców energetycznych może być dla jej gospodarki i także wcześniej dla rynku akcji (gdyż rynek akcji wyprzedza gospodarkę) czynnikiem pozytywnym.

O przewidywanym zachowaniu cen gazu ziemnego można przeczytać poniżej

http://analizy-rynkowe.pl/cena-gazu-ziemnego-moze-spasc-jeszcze-w-tym-roku-o-366/

Tutaj z kolei o relatywnej przewidywanej słabości cen ropy naftowej

http://analizy-rynkowe.pl/oczekuje-stosunkowo-mocnego-zachowanie-cen-surowcow-rolnych-i-stosunkowo-slabego-cen-surowcow-energetycznych/

Sławomir Kłusek, 22 lutego 2018 roku

9

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

10+