03-07-2021

Indeks Dow Jones Industrial Average – ,,spalenie” formacji podwójnego szczytu sygnałem kupna

1.Podwójne dno i podwójny szczyt

Jednymi z najbardziej popularnych formacji zmiany trendu są: formacja podwójnego dna oraz formacja podwójnego szczytu. Minimalnym zadaniem formacji podwójnego dna jest jej wypełnienie się. Także wypełnienie się jest minimalnym zadaniem formacji podwójnego szczytu.

Maksymalnym zadaniem formacji podwójnego dna jest zmiana trendu spadkowego na wzrostowy. Maksymalnym zadaniem formacji podwójnego szczytu jest z kolei zmiana trendu ze wzrostowego na spadkowy.

2.Obie formacje mogą się ,,spalić”

Zdarza się czasem, że kurs po wybiciu z formacji podwójnego dna początkowo rośnie, ale wkrótce zaczyna spadać. Kiedy spadnie poniżej poziomu niższego dołka tej formacji mamy do czynienia z tak zwanym ,,spaleniem” formacji podwójnego dna. Powstaje wówczas bardzo silny sygnał sprzedaży.

Zdarza się także niekiedy, że kurs po wybiciu z formacji podwójnego szczytu początkowo spada, ale wkrótce zaczyna rosnąć. Kiedy wzrośnie powyżej poziomu wyższego szczytu tej formacji mamy do czynienia z tak zwanym  ,,spaleniem” formacji podwójnego szczytu. Powstaje wówczas bardzo silny sygnał kupna.

3.Wydawnicze dokonanie Thomasa Bulkowskiego

O formacjach ,,spalonych” pisze w swych książkach Thomas Bulkowski. Dotychczas Wydawnictwo Linia wydało dwie książki tego autora. Są to: ,,Analiza formacji na wykresach giełdowych. Wprowadzenie” (2011 rok) oraz ,,Podstawy spekulacji. Ewolucja gracza giełdowego” (2014 rok).

O ,,spaleniu” formacji podwójnego szczytu możemy mówić w przypadku amerykańskiego rynku indeks Dow Jones Industrial Average.

4.Jak obliczyć minimalny zasięg wzrostu po ,,spaleniu” formacji podwójnego szczytu ?

Powstaje ważne pytanie: w jaki sposób możemy obliczyć minimalny zasięg wzrostów po ,,spaleniu” formacji podwójnego szczytu w odniesieniu do indeksu Dow Jones Industrial Average ?

18 czerwca 2021 roku indeks amerykańskiego rynku akcji Dow Jones Industrial Average wybił się z formacji podwójnego szczytu, co zapowiadało spadki.

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE

DOW-1

Wkrótce jednak indeks zaczął dynamicznie rosnąć. 2 lipca 2021 roku przebił poziom wyższego szczytu.

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE

DOW-2

W rezultacie doszło do ,,spalenia” formacji podwójnego szczytu. Pojawił się wiec bardzo silny sygnał kupna.

Pojawienie się kolejnego ważnego sygnału kupna na wykresie tego indeksu stwarza dużą szansę na to, że w kolejnych dniach lipca będziemy świadkami wzrostów kursów akcji na giełdach dojrzałych, a w konsekwencji także na innych krajowych rynkach akcji, w tym także w Warszawie.

W tej sytuacji powstaje jednak bardzo ważne pytanie – w jaki sposób można obliczyć docelowy, minimalny poziom wybicia po ,,spaleniu” formacji podwójnego szczytu ?

Na początku wprowadzę dwa pojęcia: minimum (w skrócie ,,MIN”) oraz maksimum (w skrócie ,,MAX”). ,,MIN” to najniższy poziom po wybiciu z formacji podwójnego szczytu. ,,MAX” to poziom wyższego szczytu (wyższego ze szczytów S1 oraz S2).

,,MIN” wynosi 33 290,08 pkt. (18 czerwca 2021 roku). ,,MAX” wynosi 34 777,76 pkt. (7 maja 2021 roku).

Najpierw dzielimy poziom ,,MAX” przez poziom ,,MIN”. Potem wynik tego dzielenia mnożymy przez poziom ,,MAX”. W rezultacie otrzymujemy 36 331,92 pkt. Tyle wynosi docelowy, minimalny poziom wybicia po ,,spaleniu” formacji podwójnego szczytu w przypadku indeksu Dow Jones Industrial Average.

Wniosek końcowy

W dniu 2 lipca 2016 roku indeks Dow Jones Industrial Average zamknął swe notowania na poziomie 34 786,35 pkt. Oznacza to, że  po ,,spaleniu” formacji podwójnego szczytu powinien zostać osiągnięty poziom 36 331,92. Powinniśmy być więc świadkami wzrostów tego indeksu o 4,4 proc.

Sławomir Kłusek, 3 lipca 2021 roku

fbt

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

11+