28-12-2015

Indeks Cenowy polskiego rynku akcji przed szansą na wzrost o 9,5 %

Najdłużej istniejącym indeksem giełdowym opisującym sytuację na polskim rynku akcji jest Warszawski indeks Giełdowy.

Obok niego istnieje szereg innych indeksów giełdowych charakteryzujących sytuację na polskim rynku akcji i w poszczególnych jego segmentach.

Mówiąc ogólnie indeksy te zaliczyć można do 2 grup: do grupy indeksów, w przypadku których udziały poszczególnych spółek są różne oraz do grupy indeksów, w przypadku których udziały poszczególnych spółek są równe.

Do tej drugiej grupy należy Indeks Cenowy obliczany przez portal finansowy http://stooq.pl/.

Warto zauważyć, że w jego skład wchodzą wszystkie spółki, których akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i na rynku New Connect.

Warto zauważyć, że na wykresie wspomnianego Indeksu Cenowego doszło do wybicia z formacji nietypowego podwójnego dna.

INDEKS CENOWY

IC

Po wybiciu z tej formacji doszło do spadkowej korekty. Gdyby wspomniana formacja nietypowego podwójnego dna miała się wypełnić powinno dojść do wzrostu tego indeksu o 9,5 %.

Oto skład Indeksu Cenowego

http://stooq.pl/q/i/?s=c_&o=4&i

Sławomir Kłusek, 28 grudnia 2015 roku

Treści zawarte na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl

 

0