27-04-2015

Indeks branży medialnej zbiera w sobie jakaś taką wewnętrzną siłę…

W ostatnim czasie wspominałem w swych publikacjach między innymi o indeksie branży medialnej. Dziś wracam do tego tematu.

Wiele osób zainteresowanych inwestowanie w spółki z branży medialnej może zadawać sobie pytanie: ,,a czy w perspektywie długoterminowej (ponad rocznej) kursy akcji spółek medialnych będą się zachowywać stosunkowo mocno, czy stosunkowo słabo ?”

Co to znaczy ,,stosunkowo” ? to znaczy na przykład na tle indeksu WIG 20.

W tym kontekście warto spojrzeć na wykres siły względnej indeksu branży medialnej w stosunku do indeksu WIG20.

MEDIA-WIG20

Wykres owej siły względnej sporządzany jest w ten sposób, że dla każdego dnia obliczany jest wskaźnik siły względnej będący wynikiem podzielenia poziomu branży medialnej przez poziom WIG20.

Obserwując ten wykres zauważyłem, że nastąpiło dojść do bardzo ważnego wsparcia. Wykres się do kilkunastu miesięcy konsoliduje przy owym wsparciu.

Pojawiła się dywergencja pozytywna wykresu owej siły względnej ze wskaźnikiem MACD na wykresie tygodniowym.

MEDIA-WIG20-BIS

Wszystko to wskazuje na, jak by to powiedzieć… ,,zbieranie energii”

Oto skład indeksu branży medialnej:

http://stooq.com/q/i/?s=u_med

Sławomir Kłusek, 27 kwietnia 2014 roku

0