16-02-2015

Immobile – potencjał wzrostu kursu w długim okresie to….68,0 %

W ,,Raporcie Tygodniowym” z 8 września 2014 roku w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” umieściłem akcje spółki Immobile.

Oznacza to, że na wykresie akcji tej spółki doszło do wybicia z formacji podwójnego dna.

Co ciekawe formacja ta w tym przypadku ma charakter bardzo długoterminowy.

IMMOBILE

Warto zauważyć, że tworzyła się ona ponad trzy lata. Jeżeli miałaby się wypełnić oznaczałoby to wzrost kurs akcji tej spółki do 3 złotych i 68 groszy. 

Sławomir Klusek, 16 lutego 2014 roku

0