17-06-2015

Immobile – dostrzegam objawy poprawy siły relatywnej !

Rubryka ,,Wykres do przemyślenia” publikowana jest na tej stronie internetowej od 8 września 2014 roku. W pierwszym numerze ,,Raportu Tygodniowego” opublikowane zostały wykresy kursów akcji 4 spółek.

Spośród tych 4 spółek kursu akcji 3 z nich zyskały już sporo na wartości. Mam na myśli spółki: Lena, Netmedia oraz Rafako. W przypadku spółki Immobile sytuacja jest nieco inna. Wprawdzie kurs akcji tej spółki także zyskał na wartości, jednakże skala wzrostu kursu nie była znacząca.

Może jednak sytuacja ulegnie zmianie ? Od końca maja kurs akcji spółki Immobile zyskuje na wartości. W tym kontekście warto zauważyć, że na wykresie kursu akcji spółki Immobile nie wypełniła się jeszcze bardzo duża formacja podwójnego dna. Gdyby się wypełniła doszłoby do wzrostu kursu akcji omawianej spółki do 3 złotych i 68 groszy.

IMMOBILE

IMMOBILE

Co więcej nie wypełniła się ona także w przypadku wykresu siły względnej Immobile/WIG20.

IMMOBILE/WIG20

IMMOBILE-WIG20

Zakładam, że skoro w przypadku obu wykresów formacja podwójnego dna formacja podwójnego dna się pojawiła się to zarówno w jednym, jak i drugim przypadku obie formacje wypełnia się.

Sławomir Klusek, 17 czerwca 2015 roku

0