20-08-2019

Formacja podwójnego dna daje szansę na zwyżkę kursu akcji spółki Orange PL o 52,3 %

Od 31 maja 2019 roku jestem właścicielem 32 akcji spółki Orange. Zamierzam akcje te przetrzymać do 31 maja 2024 roku, czyli przez 5 lat.

Spoglądając na wykres kursu akcji tej spółki telekomunikacyjnej można zauważyć, że na wykresie doszło do wybicia z formacji podwójnego dna.

Warto przypomnieć, że formacja podwójnego dna ma 2 zadania. .Podstawowym, minimalnym ,,zadaniem” tej formacji jest jej wypełnienie. Drugim ,,zadaniem” tej formacji jest doprowadzenie do zmiany trendu ze spadkowego na wzrostowy.

Na przykładzie spółki Orange PL chciałbym wskazać w jaki sposób (moim zdaniem) można obliczyć minimalny docelowy poziom kursu po wybicia z formacji podwójnego dna.

Sposób postępowania jest wedle mego przekonania następujący:

1.Ustalamy poziom wyższego dołka (z dołków D1 oraz D2)

2.Ustalamy poziom szczytu (S) pomiędzy dołkami

3.Dzielimy poziom szczytu (S) przez poziom wyższego dołka

4.W wyniku tego dzielenia otrzymujemy mnożnik podwójnego dna

5.Mnożnik podwójnego dna mnożymy przez poziom szczytu (S)

6.W wyniku tego mnożenia otrzymujemy pewną liczbę, którą zaokrąglamy do 2 miejsc po przecinku

7.Liczba ta to minimalny docelowy poziom kursu po wybicia z formacji podwójnego dna

ORANGE PL

ORANGE

Wniosek

Na podstawie przedstawionego sposobu myślenia można dojść do wniosku: gdyby formacja podwójnego dna miała się wypełnić kurs akcji spółki Orange PL powinien wzrosnąć z 6 złotych i 2 groszy do 9 złotych i 17 groszy, czyli o 52,3 %

Sławomir Kłusek, 20 sierpnia 2019 roku

1+