13-08-2015

Enea – formacja typowego bardzo dużego podwójnego dna stwarza szansę na wzrost kursu akcji tej spółki do 20 złotych i 74 groszy

Jak zachowywały się kursy akcji spółek energetycznych ?

Na przestrzeni ostatnich 3 miesięcy WIG 20 spadł o 11,4 %.

W tym czasie kurs akcji spółki Tauron Polska Energia zniżkował o 26,3 %.

Kurs akcji spółki Energa w tym okresie zniżkował o 18,5 %.

Z kolei kurs akcji spółki Enea stracił na wartości 8,9 %.

Każda z 3 wymienionych spółek należy do sektora energetycznego i jednocześnie wchodzi w skład indeksu WIG20.

Relatywna siła kursu akcji spółki Enea

Na tle spółek: Energa i Tauron Polska Energia zachowanie kursu akcji spółki Enea było stosunkowo mocne.

Skala spadku kursu akcji spółki Enea była najmniejsza. Skala owego spadku była także niższa, niż w przypadku indeksu WIG20.

Może o tej relatywnej sile zdecydowała także psychologia ?

Z czego może to wynikać ? Otóż śmiem twierdzić, że w pewnym stopniu może wynikać to z mało ,,euforycznego” charakteru spółki Enea.

Co to znaczy ?

Aby odpowiedzieć na to pytanie pragnę przypomnieć, że obecnie przeprowadzam eksperyment ,,psychologiczny”, którego elementem jest dokonanie podziału na spółki ,,depresyjne” i euforyczne”.

Kryterium kwalifikacji do jednej z obu grup jest liczba wpisów (czyli tak zwanych postów) na temat danej spółki na forum giełdowym znanego portalu internetowego http://www.bankier.pl/ na przestrzeni ostatnich 30 dni.

Powyższe dane można ustalić na podstawie strony internetowej

http://www.bankier.pl/gielda/notowania/ranking-popularnosci

Zgodnie z zasadą ,,kupuj ciszę, sprzedawaj rozgłos” zakładam, że generalnie rzecz biorąc w przyszłości lepiej będą się zachowywać kursu akcji spółek, o których się ,,mało mówi w mediach, w tym na forum portalu http://www.bankier.pl/, niż kursy akcji tych spółek, o których w mediach, w tym na forum portalu http://www.bankier.pl/ mówi się dużo.

Która z 3 spółek energetycznych jest ,,najmniej euforyczna” ?

W tym kontekście warto zauważyć, że wedle stanu na godz. 9.00 w dniu dzisiejszym (czyli w dniu 13 sierpnia 2015 roku) liczba wpisów (czyli tak zwanych postów) na temat danej spółki na forum giełdowym znanego portalu internetowego http://www.bankier.pl/ na przestrzeni ostatnich 30 dni wynosiła w przypadku

spółki Enea – 49 wpisów

spółki Energa – 282 wpisów

spółki Tauron Polska Energia – 634 wpisów

Jak można dostrzec o spółce Enea ,,mówi się” stosunkowo mało.

Być może także w tym tkwi sekret tego, dlaczego na przykład na przestrzeni ostatnich 3 miesięcy zachowanie kursu akcji spółki Enea było wyraźnie lepsze, niż zachowanie 2 innych spółek energetycznych: Energa oraz Tauron Polska.

Warto przy okazji zauważyć, że patrząc z bardzo długoterminowego punktu widzenia na wykresie kursu akcji spółki  Enea nie wypełniła się jeszcze formacja podwójnego dna.

ENEA

ENEA

Gdyby formacja ta miałaby się wypełnić powinno dojść do wzrostów kursu akcji spółki Enea do 20 złotych i 74 groszy.

Sławomir Kłusek, 13 sierpnia 2015 roku

0