29-04-2015

Enea czy Tauron ? – oto jest pytanie ! Analiza techniczna może pomóc inwestorowi Zenonowi w rozstrzygnięciu tego dylematu

Jestem zdania, że analiza techniczna to swoisty język za pomocą którego można odczytywać sposób reakcji uczestników rynku finansowego na różne dane fundamentalne a być może należało by powiedzieć – na oczekiwania związane z tymi danymi.

Ostatnio jeden z Czytelników mojej trony internetowej zapytał mnie o perspektywy spółek z branży energetycznej.

W tym kontekście wyobraźmy sobie hipotetycznego inwestora  – powiedzmy inwestora Zenona, który zastanawia się nad ulokowaniem swego kapitału w akcje jednej z 2 spółek energetycznych: Enei lub Tauronu.

W jaki sposób ów hipotetyczny inwestor Zenon może rozstrzygnąć ten dylemat ? Powiem tak: może to uczynić na bardzo wiele różnych sposobów kierując się mnóstwem różnych przesłanek.

Dziś czysto teoretycznie w celach wyłącznie edukacyjnych przedstawią jedną z możliwości, przed którą stoi ów istniejący w mojej wyobraźni inwestor Zenon.

Otóż może się on posłużyć wykresem siły względnej Enea / Tauron.

Popatrzy na ten wykres…

Cóż możemy na nim dostrzec.

Oto w sytuacji układu średnich ruchomych typowego dla hossy (żółta średnia ze 100 tygodni rośnie i znajduje się niżej od różowej  średniej z 45 tygodni oraz czerwonej średniej z 15 tygodni) oscylator na tym wykresie opartym o dane tygodniowe stochastyczny doszedł do strefy wyprzedania.

ENEA/TAURON

ENEA-TAURON

Ciekawie to wygląda. W przyszłości nawet przy mniej korzystnym układzie średnich oznaczało to pojawienie się okazji do wzrostu owej siły względnej, czyli do lepszego zachowania kursu akcji spółki Enea niż Tauronu…

Jak będzie tym razem ? Jak śpiewał Bogdan Łazuka w trakcie piłkarskich Mistrzostw Świata w Hiszpanii w 1982 roku ,,tego nie wie nikt”, ale w każdym razie jestem w stanie wyobrazić sobie, że wspominany tutaj kilkukrotnie inwestor Zenon po obejrzeniu analizowanego wykresu odpowie ,,No tak… może faktycznie teraz czas na lepsze zachowanie kursu akcji Enei niż Tauronu”..

Sławomir Kłusek, 29 kwietnia 2015 roku

0