17-11-2016

Emperia Holding, Kongres 590 i …WIG-POL

1.CZYJĄ WŁASNOŚCIĄ JEST EMPERIA HOLDING ?

Emperia Holding to spółka z branży handlowej prowadząca sieć supermarketów. Dziś, gdy wiele mówi się o tym, że ,,kapitał ma narodowość” warto wskazać, że jest to spółka znajdująca się pod kontrolą kapitału rodzimego. Co ciekawe na łamach tygodnika ,,Wprost” ukazała się niedawno lista ,,200 największych polskich firm”, czyli właśnie tych, które znajdują się pod kontrolą polskiego kapitału. Emperia Holding zajęła w nim 62 miejsce.

Zachęcam do lektury tej bardzo ciekawej listy.

http://rankingi.wprost.pl/200-najwiekszych-firm

2.PODWÓJNE DNO – TO LUBIĘ !

Warto zauważyć, że na wykresie kursu akcji spółki Emperia Holding doszło do wybicia z formacji podwójnego dna. Po wybiciu z tej formacji kurs doświadczył korekty spadkowej. Gdyby formacja podwójnego dna się wypełniła powinno dojść do wzrostu kursu akcji tej spółki do 123 złotego i 62 groszy. Czy do tego dojdzie ?. Zobaczymy. Czas pokaże.

EMPERIA HOLDING

emperia

3.CIEKAWY UKŁAD TECHNICZNY NA SILE WZGLĘDNEJ

Osobiście bardzo lubię przyglądać się wykresom rozmaitych sił względnych. Ponieważ często używam sformułowania ,,siła względna” a może nie wszyscy wiedzą, co mam na myśli postanowiłem na początku wyjaśnić to pojęcie.

Otóż przez wykres siły względnej rozumiem wykres prezentujący nie sam wykres ceny określonego aktywu (na przykład ceny akcji), ale wykres prezentujący relację poziomu określonego instrumentu finansowego w stosunku do innego punktu odniesienia, na przykład indeksu WIG20.

W tym kontekście warto zauważyć, że na wykresie siły względnej Emperia Holding /WIG20 doszło do bardzo ciekawej sytuacji. Pojawił się istotny ,,układ techniczny”.

EMPERIA HOLDING/WIG20

emperia-wig20

Na czym polega ów ,,układ techniczny” ?. Otóż kiedy zwykła średnia ruchoma ze 100 tygodni rośnie a oscylator stochastyczny doszedł do strefy wyprzedania to osobiście skłonny jestem traktować to jako sygnał kupna.

Co to znaczy ?. Oznacza to (moim zdaniem) pojawienie się szansy na wzrost wykresu siły względnej Emperia Holding/WIG20, czyli na lepsze zachowanie kursu akcji spółki Emperia Holding, niż indeksu WIG20. Być może więc inwestorzy giełdowi znajdują w spółce Emperia Holding to ,,coś” co może dawać kursowi pewną wewnętrzną moc ?. Czas pokaże

4.POSTULAT

Dokonując analizy spółki Emperia Holding chciałbym podzielić się na koniec jeszcze jedną bardziej ogólną refleksją. Otóż skoro mówi się coraz więcej o potrzebie promocji idei patriotyzmu gospodarczego to może ….warto by rozważyć stworzenie Warszawskiego Indeksu Spółek Polskich. Indeks taki powinien mieć jakiś skrót. Może ….WIG-POL ?.

Byłby to indeks w skład którego wchodzić mogły by tylko takie spółki, które znajdują się pod kontrolą kapitału polskiego. W skład WIG wchodzą bowiem zarówno spółki znajdujące się pod kontrolą kapitału polskiego (np. Amica czy Forte”),ale także zagranicznego (np. BZ WBK czy tez Dębica). Listę spółek wchodzących w skład indeksu WIG-POL mogła by sporządzić np. grupa pracowników Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Także Emperia Holding mogła by wejść w skład tego indeksu. Przy tworzeniu tego indeksu można by skorzystać z metodologii stosowanej w rożnego rodzaju rankingach.

Wedle mojej wiedzy rankingi przedsiębiorstw o rodzimym kapitale publikowały między innymi (obok wspomnianego tygodnika ,,Wprost”) także na przykład miesięcznik ,,Forbes” oraz tygodnik ,,Gazeta Bankowa”, przy czym o ile na przykład w rankingu tygodnika ,,Wprost” zawarte były także spółki znajdujące się pod kontrolą Skarbu Państwa, o tyle na w przypadku ,,Gazety Bankowej” i ,,Forbes” uwzględniano wedle mojej wiedzy tylko polskie podmioty gospodarcze o kapitale prywatnym.

W kontekście powyższych rozważań można by dokonać także rozróżnienia pomiędzy ,,polskimi akcjami” a ,,akcjami polskich spółek”. Być może przez ,,polskie akcje” należałoby rozumieć akcje, notowane na giełdzie mającej siedzibę na terenie Polski wyrażone w złotych niezależnie od struktury wartościowej spółek a przez ,,akcje polskich spółek”tylko wyrażone akcje spółek znajdujących się pod kontrolą kapitału. Oczywiście może to jeszcze przemyśleć.

Dlaczego dziś o tym piszę ? Otóż czynię tak dlatego, że w Rzeszowie trwa aktualnie Kongres 590 Uwalniamy polski potencjał”. Nazwa kongresu wzięła swoją nazwę od tak zwanego prefiksu kodu kreskowego „590”, którym oznaczane są towary wytwarzane bądź dystrybuowane przez polskie firmy.

https://www.kongres590.pl/

5.OGÓLNA REFLEKSJA O PATRIOTYZMIE GOSPODARCZYM 

Od 24 października 2016 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu trwa cykl wykładów na temat patriotyzmu gospodarczego (połączonych z dyskusją !). Każdy wykład prowadzi prof. Eryk Łon (członek Rady Polityki Pieniężnej). Cykl ten jest ważnym wkładem Uniwersytetu w troskę o dobro publiczne bez uciekanie się do myślenia ,,partyjniackiego”, czyli w duchu ponad-partyjnym ? Dlaczego tak uważam ? odpowiem słowami… Janusza Piechocińskiego, wicepremiera w poprzednim rządzie… który odpowiadając w 2013 roku na pytanie o znacznie dyskusji nad patriotyzmem gospodarczym odpowiedział:

,,Ponieważ to obszar stosunkowo najłatwiejszy, by rozmawiać bez zjadliwego języka koalicja-opozycja i nieustannego nakręcania emocji. Jeśliby polska czołówka polityczna i ekonomiczna podjęła życzliwą dyskusję o nacjonalizmie, protekcjonalizmie, patriotyzmie gospodarczym (na początek) – i coś sprecyzowała, nawet pole różnicy zdań… To już jest wartość” (wicepremier Janusz Piechociński, 5 lutego 2013 roku)

http://www.portalspozywczy.pl/technologie/wiadomosci/wicepremier-piechocinski-patriotyzm-gospodarczy-co-to-dzis-znaczy,81878_1.html

*najbliższy wykład odbędzie się 21 listopada 2016 roku.

https://www.facebook.com/events/1016367685153222/

Sławomir Kłusek, 17 listopada 2016 roku

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

0