22-05-2015

Elektrotim – potencjał wzrostu wynosi jeszcze 22,0 %

Wczoraj kurs spółki Elektrotim ustanowił swe 52-tygodniowe maksimum. To bardzo dobra wiadomość.

Warto pamiętać, że na wykresie kursu akcji spółki Elektrotim wciąż nie wypełniła się formacja podwójnego dna, której wypełnienie powinno doprowadzić do wzrostu kursu akcji do 15 złotych i 50 groszy.

ELEKTROTIM

Oznaczałoby to wzrost kursu akcji tej budowlanej spółki o jeszcze 22,0 %.

Przykład spółki Elektrotim jest jeszcze o tyle ważny, że spółka ta w poprzednim roku przechodziła pewne trudności.

Stopniowo spółka zaczęła jednak wychodzić na prostą.

Warto pamiętać, że rynek akcji dyskontuje przyszłość i kurs akcji spółki rośnie często już wtedy, gdy na przykład spółka w swych raportach kwartalnych ponosi straty netto.

Tak było na przykład właśnie w przypadku kursu akcji spółki Elektrotim w roku 2014.

http://analizy-rynkowe.pl/awans-rubryki-poczekalnia-rubryki-wykres-przemyslenia-elektrotim/

Sławomir Kłusek, 22 maja 2015 roku

0