21-02-2016

,,Ej, wy, wy, ludzie, wy, tych pogróżek nie kupujta i choć szaleje wójt, wy wójta się nie bójta!”…czyli refleksja o dużej potencjalnej sile indeksu branży medialnej

W najnowszym numerze ,,Raportu Tygodniowego” wskazałem na ryzyko pojawienia się spadków cen akcji na rynkach dojrzałych.

Na wykresie indeksu ogólnoświatowego doszło bowiem do wybicia z formacji nietypowego podwójnego szczytu, co stwarza ryzyko spadków tego indeksu o 9,0 %.

Warto zauważyć, że indeks ogólnoświatowy ustanowił swój szczyt historyczny w dniu 21 maja 2015 roku. Od tego czasu do 19 lutego 2016 roku spadł o 15,1 %.

W tym okresie indeks WIG20 spadł o 27,1 %. Warto jednak zauważyć, że w tym samym okresie obliczany przez GPW indeks WIG-Chemia wzrósł o 13,4 % a na przykład także obliczany przez GPW indeks WIG-Spożywczy zwyżkował o 8,5 %.

Ten przykład pokazuje, że nawet, gdyby faktycznie doszło do spadków indeksu ogólnoświatowego możliwe są wzrosty niektórych polskich indeksów branżowych.

Należy zachować spokój, nie poddawać się negatywnym emocjom, gdyż jak śpiewał Jan Kobuszewski ,,Ej, wy, wy, ludzie, wy, tych pogróżek nie kupujta i choć szaleje wójt, wy wójta się nie bójta!”

W tym kontekście pragnę zwrócić uwagę na wykres siły względnej obliczanego przez portal http://stooq.pl/ indeksu branży medialnej do indeksu ogólnoświatowego.

INDEKS BRANŻY MEDIALNEJ/INDKES OGÓLNOŚWIATOWY

MEDIA-SWIAT

Na wykresie owej siły względnej doszło do wybicia z typowej dużej formacji podwójnego dna.

Gdyby formacja ta się wypełniła zachowanie indeksu branży medialnej powinno być w najbliższych miesiącach wyraźnie lepsze od zachowania indeksu ogólnoświatowego.

Warto zauważyć, że wspomniany indeks branży medialnej przebił w tym roku swój 52-tygodniowy szczyt, co jest imponującym osiągnięciem.

Oto skład indeksu branży medialnej

http://stooq.pl/q/i/?s=u_med&o=4&i

Sławomir Kłusek, 21 lutego 2016 roku

Treści zawarte na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl

 

0