19-11-2015

Dlaczego warto myśleć samodzielnie ? Przykład spółki INTERSPORT Polska, której nie umieściłem w rubryce ,,Wykres do przemyślenia”…

Podstawową rubryką analityczną na stronie http://analizy-rynkowe.pl/ jest rubryka ,,Wykres do przemyślenia”, w której umieszczam spółki, których kurs wybił się z typowego lub nietypowego podwójnego dna.

Typowa formacja podwójnego dna charakteryzuje się tym, że dołki w formacji kształtują się na poziomie identycznym, bądź prawie identycznym.

Natomiast w przypadku nietypowej formacji podwójnego dna kształtują się one na poziomie zupełnie odmiennym.

Dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że średnio rzecz biorąc zachowanie kursów akcji tych spółek, które wprowadziłem do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” było dobre.

Co to znaczy ,,dobre” ?

Było ono dobre, w tym sensie, że procentowa zmiana kursu akcji spółki po wprowadzeniu jej do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” w okresie 12 pierwszych miesięcy po jej wprowadzeniu do tej rubryki wynosiła średnio plus 15,3 %. Procentowa zmiana indeksu WIG 20 w tym okresie wynosiła minus 14,5 %, indeksu WIG minus 6,3 %, indeksu mWIG 20 plus 2,3 % a indeksu sWIG80 plus 6,8 %.

Szczegóły w pliku

Wersja w PDF

WYKRES-DO-PRZEMYSLENIA-12-MIESIECY-4-INDEKSY

Wersja w Word

WYKRES-DO-PRZEMYSLENIA-12-MIESIECY-4-INDEKSY’

Oczywiście na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (gdyż tylko z tego grona mogą się rekrutować spółki, które wprowadzam do tej rubryki) jest ,,cała masa” spółek, których kursy zachowały się w ostatnich kilku miesiącach bardzo dobrze, pomimo tego, że do tej rubryki nie zostały wprowadzone.

W tym kontekście chcę wspomnieć o pewnym Czytelniku strony http://analizy-rynkowe.pl/ , który od soboty 18 lipca 2015 roku około 20 razy (!) przesyłał do mnie za pomocą poczty elektronicznej różne pozytywne informacje o spółce INTERSPORT Polska.

Przyznam, że miałem duże wątpliwości, co do wykresu tej spółki (a to brak w pewnym momencie przebicia spadkowej linii trendu a to za mała formacja podwójnego dna itd.) a proszę Państwa okazało się, że do piątku 17 lipca (dzień zaznaczyłem czerwoną pionową linią) do 19 listopada 2015 roku kurs akcji spółki INTERSPORT Polska urósł o 74,3 %.

Krótko mówiąc – gratulacje dla Czytelnika za świetne wyczucie rozpoczynającej się nowej fali trendu wzrostowego w przypadku kursu akcji spółki INTERSPORT Polska !

INTERSPORT POLSKA

INTERSPORT

Dlaczego o tym piszę ?

W odpowiedzi odwołam się do słów Lindy Bradford Raschke, która w książce  ,,Mistrzowie rynków finansowych. Rozmowy z najlepszymi amerykańskimi inwestorami i graczami giełdowymi” (w tłumaczeniu Tomasza Słupka) na str.164 mówi tak: ,,Pamiętajcie o tym, że gracz giełdowy to ktoś, kto pracuje na swój rachunek, ma swój plan gry i sam podejmuje decyzje. Tylko działając i myśląc samodzielnie, gracz giełdowy może mieć nadzieję na to, że uda mu się zauważyć, że jakaś transakcja nie daje wyników, jakie powinna. Jeśli kiedykolwiek będzie was kusiło, aby przy skorzystać przy zawieraniu transakcji z czyjejś opinii, to powinniście potraktować to jako  niezawodny sygnał do zamknięcia pozycji”  (str.264).

Sławomir Kłusek, 19 listopada 2015 roku

Treści zawarte na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl

0