27-12-2020

Dlaczego uważam, że w 2021 roku mamy szansę być świadkami zwyżki indeksu surowcowego Bloomberg Commodity Index, co powinno sprzyjać wzrostom indeksu WIG20 ?

Zwyżki cen surowców zazwyczaj sprzyjają wzrostom indeksów giełdowcy w krajach wschodzących. Z tego punktu widzenia warto zawrócić uwagę na wykres indeksu surowcowego Bloomberg Commodity Index.

Analizując ów wykres zauważyłem bowiem, że pojawiły się na nim pewne sygnały zwiastujące zmianę trendu w długim okresie ze spadkowego na wzrostowy, co powinno pozytywnie wpłynąć w 2021 roku na zachowanie indeksu polskiego WIG20, który kto indeksu jest przecież indeksem jednego ze wschodzących rynków akcji.

Na podstawie danych z okresu 1995-2013 postanowiłem sprawdzić związek pomiędzy zachowaniem cen surowców uwidocznionym w zachowaniu indeksu surowcowego Bloomberg Commodity Index a zachowaniem indeksu WIG 20 przedstawiającym zachowanie cen akcji największych spółek na polskim rynku akcji.

Związek ten można pokazać za pomocą na przykład współczynnika korelacji liniowej Pearsona. Pokazuje on siłę i kierunek związku pomiędzy dwoma zmiennymi. Współczynnik ten może przyjmować wartości od minus 1,0 do plus 1,0.

Jeżeli przyjmuje on wartości wyraźnie dodatnie (na przykład plus 0,93, plus 0,84, plus 0,65 itd.) to można powiedzieć, że powiązanie pomiędzy dwoma zmiennymi ma charakter dodatni. Im wyższy poziom pierwszej zmiennej X tym wyższy poziom zmiennej drugiej.

Jeżeli współczynnik ten przyjmuje wartości wyraźnie ujemne (na przykład minus 0,91, minus 0,74, minus 0,51 itd.) to można powiedzieć, że powiązanie pomiędzy dwoma zmiennymi ma charakter ujemny. Im wyższy poziom pierwszej zmiennej tym niższy poziom zmiennej drugiej.

Jeżeli współczynnik ten przyjmuje wartości bliskie zeru (na przykład minus 0,05, plus 0,12, plus 0,07) to można powiedzieć, że powiązania pomiędzy oboma zmiennymi praktycznie nie ma, bądź, że jest ono minimalne.

Policzyłem poziom współczynnika korelacji liniowej Pearsona dla związku pomiędzy stopą zwrotu z indeksu surowcowego Bloomberg Commodity Index w danym roku a stopą zwrotu z indeksu WIG 20 w tym samym roku dla lat 2003-2019.

Okazało się, że poziom tego współczynnika wyniósł plus 0,84.

Oznacza to, że powiązanie pomiędzy tymi dwoma zmiennymi ma charakter dodatni. Im wyższy poziom zmiennej pierwszej (stopa zwrotu z indeksu surowcowego Bloomberg Commodity Index) tym lepsze zachowanie indeksu WIG20.

Teraz popatrzmy na wykres indeksu surowcowego Bloomberg Commodity Index.

BlOOMBERG COMMODITY INDEX

BLOOMBERG-1

Po pierwsze: na wykresie indeksu surowcowego Bloomberg Commodity Index  stworzonym w oparciu o dane roczne można zauważyć, że oscylator stochastyczny doszedł do strefy wyprzedania. Co więcej w okresie przebywania w tej strefie utworzyły się 2 formacje harami. Tego typu układ techniczny (co najmniej jedna formacja harami w sytuacji, gdy oscylator stochastyczny znajduje się w strefie wyprzedania) to sygnał kupna.

BlOOMBERG COMMODITY INDEX

BLOOMBERG-2

Po drugie: na wykresie indeksu surowcowego Bloomberg Commodity Index stworzonym w oparciu o dane miesięczne można dostrzec pozytywną dywergencję pomiędzy zachowaniem wspomnianego indeksu kursu a zachowaniem wskaźnika MACD.

Zmiana trendu ze spadkowego na wzrostowy poprzedzona bywa stosunkowo często wyhamowaniem siły trendu spadkowego. Wyhamowanie siły trendu spadkowego polega na tym, że na wykresie dochodzi do pojawienia się tak zwanej pozytywnej dywergencji.

Polega ona na tym, że o ile kurs akcji lub indeks znajduje się w trendzie spadkowym, o tyle wybrany wskaźnik techniczny znajduje się w trendzie wzrostowym.

Co bardzo ważne długość pozytywnej dywergencji jest bardzo znaczna. Dlaczego to jest ważne ? Otóż generalnie rzecz biorąc im dłuższa dywergencja pozytywna tym jakby kurs zbiera silniejszą energię, która w pewnym momencie może wybuchnąć.

Biorąc to pod uwagę można powiedzieć, że pojawienie się pozytywnej dywergencji stanowi zapowiedź zwyżek indeksu surowcowego Bloomberg Commodity Index.

BlOOMBERG COMMODITY INDEX

BLOOMBERG-3

Po trzecie: na wykresie indeksu surowcowego Bloomberg Commodity Index stworzonym w oparciu o dane dzienne doszło do przebicia spadkowej linii trendu, co także stanowi argument zapowiadający zmianę trendu ze spadkowego na wzrostowy.

Sławomir Kłusek, 27 grudnia 2020 roku

fcveb

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

31+