12-08-2020

Dlaczego dostrzegam ukrytą siłę w akcjach spółek energetycznych ?

Odpowiedź tkwi w poniższym wykresie. Na wykresie siły względnej WIG-Energetyka/WIG20 doszło bowiem do wybicia z nietypowej formacji podwójnego dna. Po wybiciu pojawiła się spadkowa korekta techniczna, która prawdopodobnie dobiega końca. Po jej zakończeniu można oczekiwać dalszych zwyżek siły względnej, czyli lepszego zachowania kursów akcji spółek energetycznych, niż indeksu WIG20. Warto ponadto zauważyć, że na wykresie doszło także do przebicia spadkowej linii trendu, co także stanowi zapowiedź zmiany trendu ze spadkowego na wzrostowy.

WIG-ENERGETYKA/WIG20

ENERGETYKA-WIG20

WAŻNA INFORMACJA

Uwaga – od 31 maja 2019 roku jestem akcjonariuszem spółek: Orange PL, PKO BP, PKN Orlen,PGNiG oraz Tauron PE 

http://analizy-rynkowe.pl/ja-jako-inwestor-dlugoterminowy-w-sensie-z-5-letnim-horyzontem-inwestycyjnym/

Sławomir Kłusek, 12 sierpnia 2020 roku

bty

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

36+