27-08-2020

Czyżby zgodnie z zasadą ,,kupuj słabość, sprzedawaj siłę” miał teraz nadejść znów dobry okres dla akcji spółki MOJ ?

Jedną ze spółek wprowadzonych w ostatnim dniu poprzedniego roku do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” była spółka MOJ. MOJ to polskie przedsiębiorstwo przemysłu elektromaszynowego, wytwarzające narzędzia i urządzenia przeznaczone dla przemysłu wydobywczego, maszynowego, energetycznego, hutniczego i cementowego.

Z opublikowanym ostatnio danych GUS wynika, że realne tempo zmian nakładów inwestycyjnych w II kwartale tego roku ukształtowało się na ujemnym poziomie. Zgodnie z zasadą ,,kupuj słabość, sprzedawaj siłę” można by powiedzieć, że pojawiła się dogodna okazja do kupna akcji spółek, których wyniki finansowe związane są z przyszłą dynamiką polskiej gospodarki.

Przyglądając się wykresowi siły względnej MOJ/WIG20 można zauważyć, że doszło do nim do przebicia spadkowej linii trendu a układ średnich ruchomych stał się typowy dla hossy.

MOJ/WIG20

MOJ-WIG20

W takim układzie technicznym dojście oscylatora stochastycznego do strefy wyprzedania może z technicznego punktu widzenia być interpretowane jako sygnał zwiastujący nadejście zwyżek, czyli nadejście okresu, w których akcje spółki MOJ powinny zachowywać się stosunkowo mocno na tle polskiego rynku akcji, a konkretnie na tle segmentu najbardziej płynnych spółek.

MOJ/WIG20

MOJ-WIG20-BIS

Sławomir Kłusek, 27 sierpnia 2020 roku

fcveb

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

29+