20-11-2015

Czyżby przyszedł czas na lepsze wieści ze wschodzących rynków akcji ?. Przykładowo Indeks chińskiego rynku akcji przed szansą na wzrost o 27,2 %

Dojrzale i wschodzące rynki akcji

Osoby interesujące się rynkiem kapitałowym mogą zauważyć, że w różnych publikacjach wyróżnia się: dojrzałe oraz wschodzące rynki akcji.

Kryteriów tego rozróżnienia może być wiele. Generalnie rzecz biorąc jednym z podstawowych kryteriów jest poziom Produktu Krajowego Brutto przypadający na 1 mieszkańca.

Generalnie można powiedzieć, że w krajach dojrzałych (czyli w tych, w których działają dojrzałe rynki akcji) poziom PKB na jednego mieszkańca jest wyższy, niż w krajach wschodzących.

Na świecie publikowane są różne indeksy wschodzących rynków akcji. Jednym z takich najbardziej popularnych indeksów jest indeks MSCI Emerging Markets Index.

W poniższym pliku (w PDF) zaprezentowany jest skład tego indeksu).

https://www.msci.com/resources/factsheets/index_fact_sheet/msci-emerging-markets-index-usd-net.pdf

Z powyższego pliku wynika, że w skład tego indeksu wchodzą 23 krajowe rynki akcji.

Najwyższy udział w tym indeksie posiadają Chiny (23,92 %).

Szkoda, że w pliku tym nie ma zaprezentowanych udziałów wszystkich 23 krajów wschodzących.

Nie wiemy więc jaki jest udział Polski. Możemy jednak być prawie pewni, że dane z Polski są tam uwzględnione.

Chiński rynek akcji

Skoro chiński rynek akcji ma tak ogromne znaczenie w gronie wschodzących rynków akcji to warto spojrzeć dziś na wykres indeksu chińskiego rynku akcji.

Indeks ten nazywa się SSE B-SHARE.

Możemy zauważyć, że na wykresie indeksu SSE B-SHARE doszło do wybicia z formacji podwójnego dna.

Gdyby formacja ta się wypełniła powinno dojść do wzrostu tego indeksu o 27,2 %.

CHINY – rynek akcji – SSE B-SAHRE

CHINY

Jeżeli do tego dojdzie to można być przekonanym, że powinien zwyżkować także indeks wschodzących rynków akcji MSCI Emerging Markets Index.

Dobre wieści z zagranicznych rynków wschodzących powinny pomóc we wzrostach indeksu WIG-u 20.

Sławomir Kłusek, 20 listopada 2015 roku

Treści zawarte na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl

0