05-08-2017

Czyżby duży kapitał miał znów zainteresować się polskim rynkiem akcji ?

1.Co to jest wskaźnika Polish Zloty Basket ?

Polish Zloty Basket to wskaźnik walutowy wyliczany przez znany i ceniony polski portal finansowy http://stooq.pl/, odzwierciedlający cenę euro i dolara amerykańskiego w polskich złotych w proporcji 55:45.

Wartość wskaźnika wyliczana jest z sumy iloczynu kursu euro (w złotych) i współczynnika 0.55 oraz iloczynu kursu dolara amerykańskiego (w złotych) i współczynnika 0.45.

2. Co wynika z analizy technicznej wskaźnika Polish Zloty Basket ?

Na wykresie wskaźnika walutowego Polish Zloty Basket utworzonym w oparciu o dane dzienne dostrzegam bardzo ciekawy układ techniczny.

Doszło oto do przebicia długoterminowej linii trendu spadkowego poprowadzonego przez szczyty z 2014 oraz 2016 roku.

POLISH ZLOTY BASKET 

BASKET-1

Po drugie nastąpiło wybicie z formacji podwójnego szczytu. Szczyty w tej formacji ukształtowały się w styczniu i grudniu 2016 roku.

POLISH ZLOTY BASKET 

BASKET-2

Biorąc powyższe pod uwagę można spodziewać się w dłuższym okresie (przez który rozumiem okres powyżej roku) dalszych spadków wartości tego wskaźnika walutowego, czyli mówiąc nieco inaczej dalszego umocnienia złotego.

Z jednej strony mogą na tym skorzystać posiadacze kredytów walutowych. Z drugiej strony mogą na tym stracić eksporterzy.

Perspektywie umocnienia złotego może towarzyszyć napływ dużego kapitału na giełdę warszawską, na czym mogą skorzystać akcje nie będących eksporterami spółek o największej kapitalizacji, w tym akcje banków a także na przykład spółek energetycznych.

Sławomir Kłusek, 5 sierpnia 2017 roku

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

0