05-05-2016

Czy wczorajszy wzrost kursu akcji Agory o 8,5 % stanowić może zapowiedź rozpoczęcia silnej fali wzrostów ?

Przyznam, że zaskoczył mnie wczorajszy bardzo mocny wzrost kursu akcji Agory.

Czyżby miała się rozpocząć kolejna fala zwyżek kursu akcji tej spółki ? Zobaczymy.

W każdym razie warto przypomnieć, że na wykresie kursu akcji Agory nie wypełniła się jeszcze formacja podwójnego dna.

Gdyby formacja ta miała się wypełnić powinno dojść do wzrostu kursu akcji tej spółki do 18 złotych i 22 groszy.

AGORA

AGORA

Agora została wprowadzona do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” w dniu 3 września 2015 roku.

Sławomir Kłusek, 5 maja 2016 roku

Treści  zawarte na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl

0