28-09-2016

Czy realny jest scenariusz lepszego średnioterminowego zachowania kursu akcji Lotosu, niż PKN Orlen ?

SPÓŁKI Z UDZIAŁEM SKARBU PAŃSTWA

W ostatnich dniach mówi się wiele o spółkach znajdujących się pod kontrolą Skarbu Państwa, których akcje notowane są na giełdzie warszawskiej. W tym kontekście wskazuje się na przykład na pewne ryzyko dla posiadaczy akcji związane z udziałem tego ważnego akcjonariusza.

Osobiście do tematu obecności Skarbu Państwa w akcjonariacie spółek podchodzę w inny sposób traktując tą obecność jako przejaw troski o to, aby spółki te znajdowały się pod kontrolą kapitału polskiego a centrum decyzyjne tych spółek znajdowało się w naszym kraju. Sam zresztą od 1994 roku posiadam rachunek osobisty w banku PKO BP, korzystam z usług Poczty Polskiej, czy też Polskich Kolei Państwowych.

OKRESY BESSY, ALE I HOSSY

Oczywiście można znaleźć przypadki okresów, w których kursu akcji spółek znajdujących się pod kontrolą Skarbu Państwa znajdowały się w silnym trendzie spadkowym, ale były przecież i takie okresy, w których kursy akcji tych spółek znajdowały się w silnej hossie, aby wspomnieć choćby o wieloletniej hossie na akcjach spółki KGHM.

SPÓŁKI PALIWOWE – LOTOS I PKN

W tym kontekście można podać także szereg innych przykładów. W tym kontekście zastanówmy się na przykład na perspektywami kursów akcji 2 spółek zaliczanych do branży paliwowej: Lotosu oraz PKN Orlen. Kurs, której z tych spółek w perspektywie powiedzmy 12-miesięcznej powinien zachowywać się lepiej.

ANALIZA TECHNICZNA

Popatrzmy oto na wykres siły względnej Lotos/PKN Orlen. Co widzimy na wykresie ?. Osobiście spostrzegłem co najmniej 3 ważne argumenty przemawiające za tym, że w perspektywie 12 miesięcy kurs akcji Lotosu może zachowywać się lepiej, niż kurs akcji spółki PKN Orlen.

Po pierwsze: na wykresie siły względnej Lotos/PKN Orlen. doszło do wybicia z formacji podwójnego dna, co zapowiada wzrost. ,,Zadaniem” formacji podwójnego dna jest bowiem doprowadzenie do zmiany trendu ze spadkowego na wzrostowy.

LOTOS/PKN ORLEN

lotos-pkn-1

LOTOS/PKN ORLEN

Po drugie: na wykresie świecowym stworzonym w oparciu o kwartalne w pobliżu wsparcia pojawiła się formacja harami, co w tego typu układzie technicznym (w pobliżu wsparcia) zapowiada wzrost.

lotos-pkn-3-1

Po trzecie: na wykresie siły względnej Lotos/PKN Orlen doszło do pewnego bardzo ciekawego rzadko spotykanego zjawiska. przed wybiciem z formacji podwójnego dna (w trakcie jej kształtowania się) mieliśmy do czynienia z bardzo ciekawą sytuacją związaną z zachowaniem średniej ruchomej z 200 sesji. Oznaczyłem ją kolorem czerwonym.

LOTOS/PKN ORLEN

lotos-pkn-2

Doświadczenie podpowiada mi, że kiedy w trakcie tworzenia się formacji podwójnego dna kurs co najmniej 10 razy ,,obija” się o tą średnią (czyli przecina ją właśnie co najmniej 10 razy w sytuacji, gdy średnia ta znajduje się w trendzie horyzontalnym) to następuje proces swoistego ,,zbierania energii”, która ma szansę szczególnie silnie ,,wybuchnąć”.

To bardzo więc dobry ,,układ techniczny”. Wedle moich obserwacji zwiększa to wiarygodność formacji podwójnego dna i stwarza szansę na to, że ruch po wybiciu z formacji będzie spory… oczywiście ruch w górę. Mam oczywiście na myśli ruch w górę siły względnej Lotos/PKN Orlen, czyli lepsze zachowanie kursu akcji spółki Lotos, niż PKN.

To oczywiście tylko (i aż) pewne dywagacje techniczne. Czy będą one miały znaczenie ?. Zobaczymy. Czas pokaże.

ANALIZA PSYCHOLOGICZNA

Postawiłem pewną ogólną hipotezę roboczą, którą staram się weryfikować. Prognoza ta brzmi: kursy akcji tych spółek o których się teraz mało mówi w mediach zachowają się w średnim terminie (czyli w okresie do 1 roku) lepiej niż kursy akcji tych spółek o których teraz mówi się w mediach dużo. Zakładam bowiem prawdziwość sentencji: ,,kupuj ciszę, sprzedawaj rozgłos”

Oczywiście popularność spółki w mediach może być mierzona w różny sposób. W dzisiejszym świecie ogromną rolę odgrywa Internet. W związku z tym założyłem, że miarą popularności spółki w mediach będzie liczba wpisów (czyli tak zwanych postów) na temat danej spółki na forum giełdowym znanego portalu internetowego http://www.bankier.pl/ na przestrzeni ostatnich 30 dni.

Wspomnianą liczbę wpisów ustaliłem na podstawie danych na godz. 14.00 w dniu 28 września 2016 roku. Mam oczywiście świadomość, że jest to tylko jedna z miar popularności spółki w mediach. Oto liczba tych wpisów w odniesieniu do Lotosu i PKN Orlen: Lotos – 29, PKN Orlen – 54.

http://www.bankier.pl/gielda/notowania/ranking-popularnosci

Mniej mówi się o Lotosie ….ciekawe…

SK

Sławomir Kłusek, analityk rynków finansowych, 28 września 2016 roku

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności  za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl

0