11-08-2020

Czy można liczyć na wzrost kursu akcji spółki Tauron PE z 2,548 zł. do 3,54 zł., czyli o 43,4 % ? Można ! Są poważne argumenty

Przyglądając się dziś wykresowi kursu akcji spółki Tauron Polska Energia doznałem pozytywnego szoku. Wygląda po prostu na to, że kurs akcji powoli kończy spadkową korektę techniczną.

1) Wygląda to naprawdę niesamowicie. Po pierwsze doszło do zdecydowanego przebicia spadkowej linii trendu. Chodzi tu o spadkową linię trendu poprowadzoną przez szczyty z sierpnia 2017 roku oraz lutego i listopada 2019 roku.

TAURON PE  

TAURON-1

2) Po drugie po przebiciu wspomnianej spadkowej linii trendu kurs doświadczył spadkowej korekty i znajduje się powyżej bardzo ważnego poziomu wsparcia, którym jest poziom dołków z grudnia 2015 roku oraz października 2016 roku.

TAURON PE  

TAURON-2

3) Po trzecie wreszcie na wykresie kursu akcji spółki Tauron mamy do czynienia z niewypełnioną formacją podwójnego dna.

TAURON PE  

TAURON-3

Zadaniem formacji podwójnego dna jest zmiana trendu ze spadkowego na wzrostowy. Gdyby formacja podwójnego dna miała się wypełnić powinno dojść do wzrostu kursu akcji spółki Tauron do 3 złotych i 54 groszy.

Warto pamiętać, że mamy w tym przypadku z tak zwaną formacją nietypowego podwójnego dna.

W swoich rozważaniach na stronie internetowej wielokrotnie posługuję się rozróżnieniem pomiędzy typową a nietypową formacją podwójnego dna. Przypomnę, że typowa formacja podwójnego dna charakteryzuje się tym, że dołki w formacji kształtują się na poziomie identycznym, bądź prawie identycznym. Natomiast w przypadku nietypowej formacji podwójnego dna kształtują się one na poziomie zupełnie odmiennym.

Niezależnie od rodzaju formacji podwójnego dna sposób obliczania minimalnego docelowego poziomu ceny danego instrumentu finansowego jest właściwie taki sam.

Sposób postępowania jest bowiem (wedle mojej osobistej interpretacji) następujący:

1.Ustalamy poziom wyższego dołka (z dołków D1 oraz D2)

2.Ustalamy poziom szczytu (S) pomiędzy dołkami

3.Dzielimy poziom szczytu (S) przez poziom wyższego dołka*

4.W wyniku tego dzielenia otrzymujemy mnożnik podwójnego dna

5.Mnożnik podwójnego dna mnożymy przez poziom szczytu (S)

6.W wyniku tego mnożenia otrzymujemy pewną liczbę, którą zaokrąglamy do 2 miejsc po przecinku

7.Liczba ta to minimalny docelowy poziom kursu po wybicia z formacji podwójnego dna

*gdy dołki znajdują się na takim samym poziomie wówczas bierzemy w wyliczeniach pod uwagę po prostu poziom dołka (który dla dołka D1 i dołka D2 taki sam).

————————————————————

WAŻNA INFORMACJA 

Uwaga – przypominam, że od 31 maja 2019 roku jestem akcjonariuszem spółki Tauron PE.

Poza tym od 31 maja 2019 roku posiadam także akcje Orange PL, PKO BP, PKN Orlen oraz PGNiG. 

http://analizy-rynkowe.pl/ja-jako-inwestor-dlugoterminowy-w-sensie-z-5-letnim-horyzontem-inwestycyjnym/

Mocne postanowienie podjęcia decyzji o nabyciu akcji wyżej wymienionych 5 spółek z indeksu WIG20 podjąłem w trakcje swojej wizyty w lokalu ,,Republika róż” znajdującym się przy Placu Kolegiackim 2A w Poznaniu w dniu 30 maja 2019 roku.

https://republikaroz.pl/

aktualne menu

https://republikaroz.pl/wp-content/uploads/2019/05/restauracja.pdf

Sławomir Kłusek, 11 sierpnia 2020 roku

sk

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

26+