26-09-2016

Czy kurs akcji spółki Mercor zyska na dyskontowaniu przyszłego ożywienia krajowych nakładów inwestycyjnych ?

Spółka Mercor została wprowadzona do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” w dniu 4 kwietnia 2016 roku. Od tego momentu kurs nieco aczkolwiek niewiele zwyżkował. Wydaje się, że popyt na akcje tej spółki się coraz bardziej uaktywnia. Oto w piątek 23 września kurs spółki przebił swe 52-tygodniowe maksimum.

Mercor to spółka z branży materiałów budowlanych. W ostatnim miesiącach sporo mówi się o pogorszeniu sytuacji w zakresie dynamiki nakładów inwestycyjnych w naszym kraju. Wskazują na to członkowie Rady Polityki Pieniężnej, w tym prof. Eryk Łon, który jest kierownikiem studium podyplomowego ,,Mistrzowie rynków finansowych”.

Mercor działa w branży robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Skoro nakłady inwestycyjne obecnie zachowują się stosunkowo słabo to jest możliwe, że w przyszłości sytuacja pod tym względem ulegnie poprawie. Rynek akcji wyprzedza przyszłość. Jest swoistym barometrem przyszłego poziomu aktywności gospodarczej, w tym barometrem przyszłych nakładów inwestycyjnych.

Z opisu przebiegu dyskusji na ostatnim posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej wynika, że ,,część członków Rady oceniała (…), że gdyby następowało dalsze spowalnianie wzrostu gospodarczego, a okres deflacji wydłużałby się oraz pojawiały się negatywne skutki deflacji dla gospodarki, wówczas uzasadnione mogłoby być obniżenie stóp procentowych w przyszłości. Niektórzy członkowie Rady wskazywali, że obniżenie stóp procentowych może być uzasadnione już w najbliższych kwartałach. Zaznaczali oni, że obniżenie stóp procentowych NBP mogłoby sprzyjać wzrostowi dynamiki PKB, w szczególności pobudzając aktywność inwestycyjną

http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/minutes-czesc-rpp-za-obnizka-stop-proc-jesli-wzrost-pkb-bedzie-dalej-slabl/fd6z8b

W tym kontekście akcje spółek z branży budowlanej oraz sektorów dostarczających materiały budowlane warto kupować zanim nadejdzie fala silnego ożywienia nakładów inwestycyjnych. Być może z takiego założenia wyszli także inwestorzy giełdowi kupujący akcje spółki Mercor reprezentującej sektor materiałów budowlanych.

MERCOR

mercor

Jak kurs akcji spółki Mercor prezentuje się od strony analizy technicznej. Otóż sytuacja jest bardzo ciekawa. Na wykresie kursu akcji tej spółki doszło do wybicia z nietypowej formacji podwójnego dna. Osobiście wyróżniam typowe oraz nietypowe podwójne dno. Typowa formacja podwójnego dna charakteryzuje się tym, że dołki w formacji kształtują się na poziomie identycznym, bądź prawie identycznym. W przypadku jej wypełniania powinno dojść do wzrostu kursu akcji tej spółki z 9 złotych i 46 groszy do do 17 złotych i 8 groszy.

Przy okazji chciałbym przypomnieć w jaki sposób można obliczyć minimalny docelowy poziom kursu po wybicia z formacji podwójnego dna. Sposób postępowania jest następujący: 1.Ustalamy poziom wyższego dołka (z dołków D1 oraz D2), 2.Ustalamy poziom szczytu (S) pomiędzy dołkami, 3.Dzielimy poziom szczytu (S) przez poziom wyższego dołka, 4.W wyniku tego dzielenia otrzymujemy mnożnik podwójnego dna, 5.Mnożnik podwójnego dna mnożymy przez poziom szczytu (S), 6.W wyniku tego mnożenia otrzymujemy pewną liczbę, którą zaokrąglamy do 2 miejsc po przecinku, 7.Liczba ta to minimalny docelowy poziom kursu po wybicia z formacji podwójnego dna.

Sławomir Kłusek, 26 września 2016 roku

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl

 

0