05-08-2017

Czy bankowa hossa na GPW może trwać dalej ?

1.Hossa w segmencie spółek o największej kapitalizacji

W okresie od końca poprzedniego roku do 3 sierpnia roku obecnego indeks sektora bankowego WIG-Banki zwyżkował o 19,8 %. Skala wzrostu było nieco mniejsza, niż w przypadku indeksu WIG20, który zyskał 22,2 %

2. ,,Zła wiadomość fundamentalna” jako sygnał kupna ?

Z danych NBP wynika, że zysk netto sektora bankowego w I półroczu tego roku spadł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 16,9 %.

Nie wydaje się jednak, aby informacja ta miała zachwiać wiarą uczestników polskiego rynku akcji w dobrą przyszłość sektora bankowego.

3.WIG-Banki w rozkwicie

Z analizy technicznej indeksu WIG-Banki wynika bowiem, że nie ma obecnie sygnałów zakończenia trendu wzrostowego.

Po pierwsze warto zauważyć, że układ średnich ruchomych jest typowy dla hossy. Zaznaczona kolorem czerwonym przerywanym średnia ruchoma z 500 sesji znajduje się najniżej, wyżej przebiega zaznaczona kolorem niebieskim średnia z 200 sesji a najwyżej średnia ze 100 sesji.

Po drugie: na wykresie indeksu WIG-Banki doszło do wybicia z formacji tak zwanego ,,brzydkiego podwójnego dna”.

WIG-BANKI  

WIG-BANKI

Czym jest owa formacja ? Thomas Bulkowski, uznawany za jednego z najwybitniejszych znawców analizy wykresów  w książce ,,Podstawy spekulacji. Ewolucja gracza giełdowego” (Wydawnictwo Linia, 2014) na str.114 opisuje  pojęcie wspomnianego tak zwanego ,,brzydkiego podwójnego dna”.

Przez owo ,,brzydkie podwójne dno” rozumie on taki przypadek formacji podwójnego dna, w którym drugi dołek położony jest wyżej od dołka pierwszego o co najmniej 5 %. Sformułowanie ,,co najmniej 5 %” dosłownie rzecz biorąc oznacza, że może być to także 10,2 czy powiedzmy 23,6 %.

Przy okazji chciałbym przypomnieć w jaki sposób można obliczyć minimalny docelowy poziom kursu po wybicia z formacji ,,brzydkiego podwójnego dna”. Sposób postępowania jest następujący: 1.ustalamy poziom wyższego dołka (z dołków D1 oraz D2), 2.ustalamy poziom szczytu (S) pomiędzy dołkami, 3.dzielimy poziom szczytu (S) przez poziom wyższego dołka, 4.w wyniku tego dzielenia otrzymujemy mnożnik podwójnego dna, 5.mnożnik podwójnego dna mnożymy przez poziom szczytu (S), 6.w wyniku tego mnożenia otrzymujemy pewną liczbę, którą zaokrąglamy do 2 miejsc po przecinku, 7.liczba ta to minimalny docelowy poziom kursu po wybicia z formacji podwójnego dna.

Gdyby wspomniane formacja miała się wypełnić powinno dojść do zwyżki indeksu WIG-Banki o 9.3 %.

4.Relatywna przewaga indeksu sektora bankowego nad indeksem małych spółek

Analizując różne wykresy sił względnych moją uwagę zwrócić między innymi wykres siły względnej WIG-Banki/sWIG80. Prezentuje się on bardzo ciekawie.

WIG-BANKI/SWIG80

BANKI-SWIG80-WYKRES-1

Po pierwsze warto zauważyć, że niedawno na wykresie tym pojawił się tak zwany pęk średnich zwiastujący silny ruch. Czym jest ów pęk średnich ?

WIG-BANKI/SWIG80 

BANKI-SWIG80-WYKRES-2

Mamy do czynienia z nim, kiedy na przykład średnie ruchome: z 500 sesji (czerwona przerywana), z 200 sesji (niebieska) oraz ze 100 sesji (żółta) znajdują się bardzo blisko siebie (a dodatkowo jeszcze kurs akcji, czy też indeks znajduje się blisko owych średnich ruchomych) wówczas można oczekiwać rozpoczęcia się bardzo silnego ruchu.

WIG-BANKI/SWIG80

BANKI-SWIG80-WYKRES-3

Uważam, że możemy mieć z bardzo silnym ruchem w górę. Doszło bowiem do wybicia z formacji podwójnego dna, co zapowiada wzrosty.

Wniosek

Co z tego wynika ? Otóż wynika z tego, że w najbliższych kilku a może nawet kilkunastu miesiącach powinny pojawić się jakieś czynniki fundamentalne, które mogą sprzyjać dalszemu relatywnemu umocnieniu kursów akcji banków w stosunku do indeksu małych spółek.

sk

Sławomir Kłusek, 5 sierpnia 2017 roku

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

0