12-10-2016

Czy analiza wykresu siły względnej Alta/WIG20 może pomóc w ocenie perspektyw kształtowania się kursu akcji spółki Alta ?

Dokonując różnego typu analiz sytuacji na rynku finansowym często obok wykresu akcji spółki X przeprowadzam analizę wykresu siły względnej kursu akcji spółki X względem pewnego punktu odniesienia, na przykład względem indeksu WIG20. Czynię tak nawet wtedy, gdy konkretna spółka nie należy do indeksu WIG20.

Zdarza się bowiem czasem, że na przykład o ile pewien ważny opór nie został przebity jeszcze na wykresie kursu akcji określonej spółki X, o tyle podobnie wyglądający opór przebity już został na wykresie siły względnej kursu akcji spółki X wobec indeksu WIG20. Zakładam, że zachowanie siły względnej jest w pewnym sensie zapowiedzią tego, co wydarzy się wkrótce na wykresie kursu akcji samej spółki.

Przykładowo jeżeli na wykresie kursu akcji spółki X nie doszło jeszcze do wybicia z formacji podwójnego dna, ale doszło do tego na wykresie siły względnej kursu akcji tej spółki wobec indeksu WIG 20 to najprawdopodobniej do wybicia z formacji podwójnego dna dojdzie także na wykresie kursu akcji spółki X.

Przejdźmy do konkretnego przykładu. Mamy oto spółkę deweloperską Alta. Została ona wprowadzona do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” w dniu 4 listopada 2015 roku. Popatrzmy teraz na wykres kursu akcji spółki Alta. Nie doszło na nim jeszcze do wybicia z bardzo dużej formacji podwójnego dna.

ALTA

alta

Tymczasem do tego wybicia doszło już w przypadku siły względnej Alta/WIG20.

ALTA/WIG20

alta-wig20

Skoro więc do wybicia tego doszło na wykresie siły względnej Alta/WIG20, co samo w sobie zapowiada wzrosty owej siły (i lepsze zachowanie kursu akcji spółki Alta, niż indeksu WIG20) to prawdopodobnie inwestorzy giełdowi dostrzegli to ,,coś”, co stanowi pewną przewagę kursu akcji spółki Alta. Być może dostrzegli w akcjach tej spółki określony silny potencjał fundamentalny wynikający na przykład (być może) z relatywnie niskiej wyceny do wartości księgowej lub na przykład potencjału poprawy wyników finansowych.

Popatrzmy jeszcze raz na wykres siły względnej Alta/WIG20. Mamy na wykresie tym do czynienia z bardzo ciekawą pro-wzrostową sytuacji, z jak to się mówi pro-wzrostowym układem technicznym. Oto w sytuacji, gdy średnia ruchoma ze 100 tygodni (średnia koloru żółtego) znajduje się w trendzie wzrostowym oscylator stochastyczny doszedł do strefy wyprzedania.

ALTA/WIG20

alta-wig-20-bis

Warto przypomnieć, że spółka Alta reprezentuje sektor deweloperski. 7 sierpnia przeprowadziłem uproszczoną analizę branży deweloperskiej z punktu widzenia czynników technicznych, fundamentalnych i psychologicznych.

http://analizy-rynkowe.pl/w-jaki-sposob-mozna-przeprowadzic-uproszczona-analize-branzowa-w-oparciu-o-kryteria-techniczne-fundamentalne-i-psychologiczne-na-przykladzie-analizy-branzy-deweloperskiej/

Na pytanie ,,czy analiza wykresu siły względnej Alta/WIG20 może pomóc w ocenie perspektyw kształtowania się  kursu akcji spółki Alta ?” skłonny jestem generalnie udzielić więc odpowiedzi pozytywnej.

Sławomir Kłusek, 12 października 2016 roku

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl

0