06-08-2015

Co wynika z długoterminowej oraz krótkoterminowej analizy wykresu kursu akcji spółki Stalprodukt ? a jaką rolę w tym wszystkim odgrywają ,,fundamenty” ?

Podstawową rubryką analityczną na stronie http://analizy-rynkowe.pl/ jest rubryka ,,Wykres do przemyślenia”

Niezbędnym warunkiem umieszczenia spółki w tej rubryce jest wybicie z formacji podwójnego dna, która to formacja jest formacją zmiany trendu spadkowego na wzrostowy.

Jestem ,,fanem” formacji podwójnego dna  a także odwrotnej formacji – formacji podwójnego szczytu (która z kolei zapowiada zmianę trendu z wzrostowego na spadkowy).

Nie znaczy to oczywiście, że zapominam o istnieniu innych formacji technicznych.

Przyznam także, że spółki, które znalazły się w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” otaczam, że tak powiem szczególną ,,opieką intelektualną” obserwując co dzieje się z kursem akcji spółek, które się w tej rubryce znalazły.

Jedną z takich spółek jest Stalprodukt, który znalazł się w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” w dniu 6 października 2014 roku.

Perspektywa (bardzo) długoterminowa 

STALPRODUKT

Patrząc na długoterminowy wykres kursu akcji spółki Stalprodukt zauważyłem, że na wykresie kursu akcji tej spółki utworzyła się formacja tak zwanego klina zniżkującego, która zapowiada po wybiciu z tej formacjizwyżkę aż do szczytu owego klina, czyli w tym przypadku do 1 480,0 złotych, czyli o 240,3 %.

Naturalnie należy mieć świadomość, że wspominam tu o perspektywie długoterminowej, nawet nie rocznej a kilkuletniej.

Formacja klina zniżkującego opisana jest na przykład na stronie Beskidzkiego Domu Maklerskiego.

http://www.bdm.com.pl/ispag/encat/klin_znizkujacy.html

Perspektywa krótkoterminowa 

STALPRODUKT-BIS

Patrząc natomiast z perspektywie o wiele bardziej krótkoterminowej można powiedzieć (przynajmniej moim zdaniem), że po wybiciu z nietypowego podwójnego dna czekać nas mogą wzrosty do 489 złotych i 81 groszy, czyli o 12,6 %. 

Przypomnę, że typowa formacja podwójnego dna charakteryzuje się tym, że dołki w formacji kształtują się na poziomie identycznym, bądź prawie identycznym. Natomiast w przypadku nietypowej formacji podwójnego dna kształtują się one na poziomie zupełnie odmiennym.

Warto przypomnieć, że w przypadku Stalproduktu wypełniła już poprzednia, powiedziałbym – niżej usytuowana formacja nietypowego podwójnego dna.

http://analizy-rynkowe.pl/?s=Stalprodukt+formacja+nietypowego+podw%C3%B3jnego+dna&szukaj_enter_footer=

Może więc czas teraz na realizację kolejnego ..nietypowego podwójnego dna ?

A tak na koniec części ,,technicznej” … ,,przywołam” tu jeszcze raz stronę internetową Beskidzkiego Domu Maklerskiego. Bardzo zachęcam do odwiedzania działu ,,Encyklopedia Analizy Technicznej”, który jest tam zamieszczony.  Świetnie są tam opisane na przykład różne formacje techniczne !

http://www.bdm.com.pl/ispag/encat/

,,Fundamenty” 

Co może być fundamentalną przesłanką przewidywanych wzrostów kursu akcji spółki Stalprodukt ? Być może dyskontowanie przyszłorocznej poprawy tempa wzrostu gospodarczego w naszym kraju.

Z prowadzonych przeze mnie badań wynika bowiem, że zachowanie indeksu branży metalowej, do którego należy Stalprodukt związane jest bardzo silnie z przyszłym realnym tempem wzrostu PKB  w Polsce.

http://analizy-rynkowe.pl/indeks-branzy-metalowej-poprzedzajacym-rok-ozywienia-gospodarczego-rosnie-srednio-az-584-wynika/

Sławomir Klusek, 6 sierpnia 2015 roku

0