29-07-2015

Co przemawia za tym, że (z technicznego punktu widzenia) potencjał wzrostowy indeksu małych spółek (sWIG80) oraz indeksu średnich spółek (mWIG40) prezentują się lepiej od potencjału wzrostowego WIG-u oraz WIG-u 20 ?

Jedną z metod przedstawiania relatywnej siły poszczególnych indeksów jest sprawdzanie, czy wykres indeksu znajduje się powyżej, czy też poniżej średniej ruchomej z 200 sesji, a ponadto sprawdzanie, czy owa średnia znajduje się w trendzie wzrostowym, spadkowym, czy też bocznym.

Generalnie można powiedzieć, ze z ,,najsilniejszą sytuacją techniczną mamy do czynienia wówczas, gdy średnia ruchoma z 200 sesji rośnie z kurs znajduje się powyżej owej średniej. Zgodnie z zasadą mówiącą, że bardziej prawdopodobne jest trend jest kontynuowany, dopóki nie ma oznak jego zakończenia można się wówczas spodziewać ze stosunkowo dużym prawdopodobieństwem kontynuacji wzrostów.

W kontekście warto przyjrzeć się 4 podstawowym indeksom giełdowym opisującym sytuację na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

WIG 20 – indeks dużych spółek

WIG20

W przypadku tego indeksu średnia ruchoma z 200 sesji spada a kurs znajduje się poniżej owej średniej.

WIG – najbardziej popularny, najbardziej szeroki indeks polskiego rynku akcji

WIG

W przypadku tego indeksu średnia ruchoma z 200 sesji spada a kurs znajduje się poniżej owej średniej.

mWIG40 – indeks średnich spółek

MWIG40

W przypadku tego indeksu średnia ruchoma z 200 sesji rośnie a kurs znajduje się powyżej owej średniej.

sWIG80m – indeks małych spółek

SWIG80

W przypadku tego indeksu średnia ruchoma z 200 sesji rośnie a kurs znajduje się powyżej owej średniej.

Wniosek

Biorąc pod uwagę kierunek przebiegu średniej ruchomej z 200 sesji oraz usytuowanie indeksu wobec owej średniej można powiedzieć, że najmocniej prezentują się: indeks małych spółek oraz indeks średnich spółek

Sławomir Kłusek, 29 lipca 2015 roku

Warto zauważyć, ze wśród spółek wchodzących w skład indeksów mWIG40 oraz sWIG80 do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” zostały dotychczas zakwalifikowane: Comarch, Lubawa, Mercor, Polnord, Rafako i Sygnity (z sWIG80) oraz Boryszew, CD Projekt i Stalprodukt (z mWIG40).

P.S. W dzisiejszym wpisie użyłem sformułowania ,,Wykres do przemyślenia”. Zachęcam(szczególnie nowych Czytelników, ale nie tylko…) do zaznajomienia się z tym, czym są obie rubryki.

Plik w PDF

POROWNANIE-8-MIESIECY

Plik w Word

POROWNANIE-8-MIESIECY

0