12-05-2015

CD Projekt – kurs akcji w rozkwicie, a to jeszcze chyba nie koniec wzrostów…

Jednym z bohaterów wczorajszej sesji była spółka CD Projekt. Kurs akcji tej spółki zwyżkował aż o 6,1 %. Spółka ta znalazła się w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” w dnu 29 września 2014 roku.

Od tego momentu kurs zyskał na wartości. Warto przypomnieć, że kurs akcji tej spółki informatycznej po wybiciu się z formacji nietypowego podwójnego dna stanął przed szansą wzrostu kursu do 28 złotych i 56 groszy.

CD-PROJEKT

Na czym polega różnica pomiędzy typowym a nietypowym podwójnym dnem ?

Typowa formacja podwójnego dna charakteryzuje się tym, że dołki w formacji kształtują się na poziomie identycznym, bądź prawie identycznym. Natomiast w przypadku nietypowej formacji podwójnego dna kształtują się one na poziomie zupełnie odmiennym.

Przy okazji warto przypomnieć w jaki sposób można obliczyć minimalny docelowy poziom kursu po wybicia z formacji nietypowego podwójnego dna ?

Sposób postępowania jest następujący:

1.Ustalamy poziom wyższego dołka (z dołków D1 oraz D2)

2.Ustalamy poziom szczytu (S) pomiędzy dołkami

3.Dzielimy poziom szczytu (S) przez poziom wyższego dołka

4.W wyniku tego dzielenia otrzymujemy mnożnik podwójnego dna

5.Mnożnik podwójnego dna mnożymy przez poziom szczytu (S)

6.W wyniku tego mnożenia otrzymujemy pewną liczbę, którą zaokrąglamy do 2 miejsc po przecinku

7.Liczba ta to minimalny docelowy poziom kursu po wybicia z formacji podwójnego dna

Warto zauważyć, że średnia procentowa zmiana kursu akcji spółki po wprowadzeniu jej do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” w okresie 6 miesięcy po jej wprowadzeniu do tej rubryki wynosiła plus 16,8 % a średnia procentowa zmiana indeksu WIG20 wynosiła w tym okresie minus 3,0 % (obliczenia według stanu na 8 maja 2015 roku).

Dane o procentowej zmianie kursu dla okresu 6-miesięcznego można było obliczyć dla akcji 17 spółek.

Lista wszystkich spółek, które znalazły się w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” znajduje się w każdym ,,Raporcie Tygodniowym”, także tym najnowszym.

http://analizy-rynkowe.pl/wp-content/uploads/2015/05/RAPORT-TYGODNIOWY-11-05-20151.pdf

(str.9)

Sławomir Kłusek, 12 maja 2015 roku

0