13-08-2018

Braster przed szansą na odwrócenie długoterminowego trendu spadkowego !

Na wykresie kursu akcji spółki Braster nastąpiło dojście do wsparcia.

BRASTER

BRASTER

Jednocześnie możemy dostrzec pozytywną dywergencję pomiędzy stworzonym w oparciu o dane tygodniowe wskaźnikiem MACD a tygodniowym wykresem kursu. Świadczy to o wyhamowaniu trendu wzrostowego

BRASTER

BRASTER-MACD

Co ciekawe dojście do bardzo podobnej linii wsparcia nastąpiło także na wykresie siły względnej Braster/WIG20.

BRASTER/WIG20

BRASTER-WIG20

Także w tym przypadku możemy dostrzec pozytywną dywergencję pomiędzy stworzonym w oparciu o dane tygodniowe wskaźnikiem MACD a tygodniowym wykresem kursu. Świadczy to o wyhamowaniu trendu wzrostowego

BRASTER/WIG20

BRASTER-WIG20-MACD

Powyższe sygnały stwarzają szansę na zmianę długoterminowego trendu ze spadkowego na wzrostowy.

W związku z tym można oczekiwać w kolejnych miesiącach (zakładając, że powyżej opisane sygnały techniczne dadzą efekty pro-wzrostowe) zarówno zwyżek kursu Brastera jak i wzrostów na sile względnej Braster/WIG20, czyli lepszego zachowania kursu akcji spółki Braster niż indeksu WIG20.

A teraz wróćmy do wykresu kursu akcji spółki Braster tym razem do wykresu stworzonego w oparciu o dane dzienne.

BRASTER

BRASTER-PODWOJNE-DNO

Na wykresie tym pojawiła się szansa na utworzenie formacji podwójnego dna. Do wybicia z formacji podwójnego dna doszłoby w sytuacji osiągnięcia szczytu (S) znajdującego się pomiędzy dwoma dołkami.

Szczyt ten znajduje się na poziomie 5 złotych i 70 groszy.

W przypadku osiągnięcia tego szczytu można by oczekiwać zwyżki kursu do 8 złotych i 55 groszy.

Obecna cena to 3 złote i 90 groszy.

Sławomir Kłusek, 13 sierpnia 2018 roku

9

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

33+