06-08-2023

Branża relatywnie ciekawa – WIG-budownictwo na sile względnej wobec WIG-u 20

7 września 2021 roku przedstawiłem na stronie internetowej  http://analizy-rynkowe.pl/ opis stworzonej przez siebie metody bydła giełdowego.

Metoda ta polega na wykorzystaniu informacji o zachowaniu się 2 różnych średnich, przy czym każda z tych średnich obliczana jest na podstawie danych ze 100 sesji.

Opis metody bydła giełdowego znajduje się pod poniższymi linkami:

http://analizy-rynkowe.pl/bydlo/

http://analizy-rynkowe.pl/bydlo-bis/

Generalnie rzecz biorąc metoda bydła giełdowego generuje sygnały kupna, przy czym zakłada się, że pozycja zamykana jest po 12 miesiącach od momentu pojawienia się sygnału kupna.

Co ciekawe przetestowałem 2 rodzaje sygnałów kupna. Pierwszy typ sygnałów kupna dotyczy sygnałów dotyczy bydła giełdowego rasy południowej. Pierwszy typ sygnałów kupna dotyczy sygnałów dotyczy bydła giełdowego rasy północnej.

Sygnały kupna zgodne z metodą bydła giełdowego dotyczące bydła rasy północnej wydają się być znacznie bardziej opłacalne, niż te, które dotyczą bydła rasy południowej.

Sygnały kupna zgodne z metodą bydła giełdowego generowane były w odniesieniu do wykresów cen akcji. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby zastosować je na przykład do wykresów siły względnej.

Z tego punktu widzenia warto zauważyć, że sygnał kupna zgodne z metodą bydła giełdowego dotyczący bydła rasy północnej pojawił się 20 lipca 2023 roku na wykresie siły względnej WIG-Budownictwo/WIG20.

Sygnał ten zaznaczyłem linią pionową koloru zielonego.

WIG-BUDOWNICTWO/WIG20

BUDOWA-WIG20-BYDLO

Ciekawie prezentuje się również wykres indeksu WIG-Budownictwo. Na wykresie tym doszło do wybicia z formacji podwójnego dna.

WIG-BUDOWNICTO 

BUDOWNICTWO

Gdyby formacja ta miała się wypełnić WIG-Budownictwo miałby niejako prawo urosnąć jeszcze o 28,3 %. Czy do tego dojdzie ? Czas pokaże.

Oto skład indeksu WIG-Budownictwo:

https://stooq.pl/q/i/?s=wig_budow&o=1&i

Sławomir Kłusek, 6 sierpnia 2023 roku

sk-17-11-2022

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

3+