02-03-2018

Boryszew, Colian, DGA – w akcjach tych spółek drzemie spora siła relatywna. Może dojść do pozytywnego wybuchu tej siły

Od 1 marca trwa kolejna ankieta na stronie internetowej http://analizy-rynkowe.pl/ tym razem pod tytułem ,,Rozpoczynam kolejną ankietę, tym razem pod tytułem: ,,Kurs akcji, której z 3 wymienionych spółek zachowa się najlepiej w okresie od 28 lutego do końca 2018 roku ?” (Boryszew, Colian, DGA).

Ponieważ w tym roku indeks małych spółek zachowuje się lepiej, niż indeks spółek dużych i wydaje się, że perspektywy indeksy sWIG80 przedstawiają się lepiej, niż indeksu WIG20 to postanowiłem sprawdzić wygląd sił względnych kursów akcji tych 3 spółek w stosunku do indeksu sWIG80.

http://analizy-rynkowe.pl/na-sile-wzglednej-swig80wig20-mocne-pro-wzrostowe-sygnaly-krew-sie-we-mnie-gotuje/

Na wykresie siły względnej Boryszew/sWIG80 doszło do wybicia z formacji podwójnego dna. Formacja ta zapowiada wzrosty, gdyż jest formacją zmiany trendu spadkowego na wzrostowy. W tej sytuacji można powiedzieć, że prawdopodobnie w perspektywie wielomiesięcznej czeka nas okres, w których kurs akcji tej spółki będzie się zachowywać lepiej od indeksu sWIG80, czyli relatywnie mocno.

BORYSZEW/SWIG80 

BORYSZEW-SWIG80

Na wykresie siły względnej Colion/sWIG80 doszło do wybicia z formacji podwójnego dna. Formacja ta zapowiada wzrosty, gdyż jest formacją zmiany trendu spadkowego na wzrostowy. W tej sytuacji można powiedzieć, że prawdopodobnie w perspektywie wielomiesięcznej czeka nas okres, w których kurs akcji tej spółki będzie się zachowywać lepiej od indeksu sWIG80, czyli relatywnie mocno.

COLIAN/WIG20 

COLIAN-SWIG80

Na wykresie siły względnej DGA/sWIG80 doszło do wybicia z formacji podwójnego dna. Formacja ta zapowiada wzrosty, gdyż jest formacją zmiany trendu spadkowego na wzrostowy. W tej sytuacji można powiedzieć, że prawdopodobnie w perspektywie wielomiesięcznej czeka nas okres, w których kurs akcji tej spółki będzie się zachowywać lepiej od indeksu sWIG80, czyli relatywnie mocno.

DGA/SWIG80 

DGA-SWIG80

Wnioski płynące z tych analiz są więc bardzo pozytywne dla wszystkich 3 wyżej wymienionych spółek

Sławomir Kłusek, 2 marca 2018 roku

9

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

3+