24-01-2022

Wybicie z formacji nietypowego podwójnego dna na sile względnej WIG-Banki / Bitcoin w połączeniu z przebiciem spadkowej linii trendu sugeruje, że trend wzrostowy może na wykresie tej siły względnej być kontynuowany

Przeglądając dziś rano różne wykresy sił względnych moją uwagę zwrócił wykres siły względnej WIG-Banki/Bitcoin. Doszło na nim do przebicia spadkowej linii trendu a następnie do wybicia z nietypowej formacji podwójnego dna. Taki układ techniczny zapowiada jak uczy doświadczenie zwyżki.

WIG-BANKI/BITCOIN

BANKI-BITCOIN

Jeżeli tak miało by się stać to powinny pojawiać się jakieś czynniki fundamentalne, które sprzyjać powinny stosunkowo mocnemu zachowaniu akcji banków notowanych na giełdzie warszawskiej oraz stosunkowo słabemu zachowaniu ceny Bitcoina w najbliższych miesiącach.

Może uczestnicy rynków finansowych lubiący podejmować duże ryzyko chcą przerzucić cześć kapitału z rynku kryptowalut w kierunku wschodzących rynków akcji ?

Sławomir Kłusek, 24 stycznia 2022 roku

fbt

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

13+