30-06-2023

Rozpoczynam kolejną ankietę, tym razem pod tytułem: ,,Kurs akcji, której z 5 wymienionych spółek (3R Games, Elkop, Herkules, Milkiland, Tauron Polska Energia) zachowa się najlepiej w okresie od 30 czerwca 2023 roku do 28 czerwca 2024 roku?”. Zapraszam do głosowania. Dziękuję za każdy głos !

Dziś rozpoczynam kolejną ankietę. Pytanie w tej ankiecie brzmi:  ,,Kurs akcji, której z 5 wymienionych spółek zachowa się najlepiej w okresie od 30 czerwca 2023 roku do 28 czerwca 2024 roku?”

Spółkami tymi są: 3R Games, Elkop, Herkules, Milkiland oraz Tauron Polska Energia

Zapraszam do głosowania. Dziękuję za każdy głos !

Ta ,,piątka” to grupa 5 spółek wprowadzonych ostatnio (czyli 30 czerwca 2023 roku) do rubryki ,,Wykres do przemyślenia”.

W przypadku akcji każdej z tych spółek spełnione są 2 kryteria

Kryterium 1

Cena akcji spółki należy w danym dniu do grupy 1/3 najtańszych pod tym względem grupy akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Kryterium 2

Na wykresie kursu akcji spółki w I półroczu 2023 roku wygenerowany został sygnał kupna zgodny z metodą rakiet giełdowych.

Oto analizy kursów akcji wyżej wymienionych spółek:

3R Games

http://analizy-rynkowe.pl/wykres-do-przemyslenia-3r-games/

Elkop

http://analizy-rynkowe.pl/wykres-do-przemyslenia-elkop-3/

Herkules

http://analizy-rynkowe.pl/wykres-do-przemyslenia-herkules-2/

Milkiland

http://analizy-rynkowe.pl/wykres-do-przemyslenia-milkiland/

Tauron Polska Energia

http://analizy-rynkowe.pl/wykres-do-przemyslenia-tauron-polska-energia-2/

Ankieta znajduje się w dolnej części strony http://analizy-rynkowe.pl/ po prawej stronie.

Głosować można do 29 września 2023 roku

Biorąc udział w ankiecie można przyczynić się do rozsławienia strony http://analizy-rynkowe.pl/.

Strona http://analizy-rynkowe.pl/  funkcjonuje już ponad 8 lat a jej prowadzenie, że jednym z moich kluczowych celów życiowych.

Sławomir Kłusek, 30 czerwca 2023 roku

sk-17-11-2022

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

2+