NAJNOWSZE ANALIZY

Analizując wykres indeksu japońskiego rynku akcji NIKKEI225 można dojść do bardzo ciekawych wniosków. Na wykresie tym w ostatnich kilkudziesięciu miesiącach pojawiło się bowiem sporo sygnałów kupna zgodnie ze stworzonymi przeze mnie kilkoma metodami inwestycyjnymi. Momenty pojawienia się tych sygnałów kupna zaznaczyłem linią pionową koloru zielonego. Sygnały kupna zgodnie z metodą wydm giełdowych pojawiły się w […]

Jedną z metod inwestycyjnych, którą można wykorzystywać w podejmowaniu decyzji na rynku akcji jest metoda rakiet giełdowych. Postanowiłem sprawdzić, kiedy w okresie od 1 do 21 kwietnia 2023 roku pojawiły się sygnały kupna zgodnie z metodą rakiet giełdowych w przypadku akcji spółek z indeksów: WIG20, mWIG40 oraz sWIG80 W grupie spółek z indeksu WIG20 pojawił […]

Dziś zwróciłem uwagę na pewien wykres. Pokazuje on różnicę pomiędzy poziomem  wskaźnika Cena/Wartość Księgowa dla indeksu dużych spółek WIG20 a poziome wskaźnika Cena/Wartość Księgowa dla indeksu małych spółek sWIG80. C-WK DLA WIG20 MINUS C-WK DLA SWIG80 Okazuje się, że w marcu tego roku powyższa różnica kształtowała się na najniższym poziomie od 2007 roku. Czy może […]

W pierwszym kwartale tego roku indeks dużych spółek WIG20 był o wiele słabszy od indeksu małych spółek sWIG80.Siła względna WIG20/sWIG80 znajduje się zresztą w długoterminowym trendzie spadkowym. WIG20/SWIG80 Być może teraz dojdzie do pewnej choćby krótkookresowej zmiany. Na wykresie świecowym siły względnej WIG20/sWIG80 stworzonym w oparciu o dane tygodniowe doszliśmy bowiem do ważnego wsparcia a […]

Dziś rozpoczynam kolejną ankietę. Pytanie w tej ankiecie brzmi:  ,Kurs akcji, której z 5 wymienionych spółek zachowa się najlepiej w okresie od 31 marca 2023 roku do 28 marca 2024 roku?” Spółkami tymi są: Altus, Orco Property Group, Rank Progress, Tesgas, Trans Polonia Zapraszam do głosowania. Dziękuję za każdy głos ! Ta ,,piątka” to grupa […]

Dziś do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” wprowadzam spółkę Trans Polonia. W przypadku tej spółki spełnione są 3 kryteria Kryterium 1 Cena akcji spółki należy w danym dniu do grupy 1/3 najtańszych pod tym względem grupy akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Kryterium 2 Poziom wskaźnika Cena/Wartość Księgowa spółki należy w danym dniu […]

Dziś do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” wprowadzam spółkę Tesgas. W przypadku tej spółki spełnione są 3 kryteria Kryterium 1 Cena akcji spółki należy w danym dniu do grupy 1/3 najtańszych pod tym względem grupy akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Kryterium 2 Poziom wskaźnika Cena/Wartość Księgowa spółki należy w danym dniu do […]

Dziś do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” wprowadzam spółkę Rank Progress. W przypadku tej spółki spełnione są 3 kryteria Kryterium 1 Cena akcji spółki należy w danym dniu do grupy 1/3 najtańszych pod tym względem grupy akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Kryterium 2 Poziom wskaźnika Cena/Wartość Księgowa spółki należy w danym dniu […]

,,Wykres do przemyślenia” – Orco Property Group Dziś do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” wprowadzam spółkę Orco Property Group. W przypadku tej spółki spełnione są 3 kryteria Kryterium 1 Cena akcji spółki należy w danym dniu do grupy 1/3 najtańszych pod tym względem grupy akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Kryterium 2 Poziom […]

Dziś do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” wprowadzam spółkę Altus. W przypadku tej spółki spełnione są 3 kryteria Kryterium 1 Cena akcji spółki należy w danym dniu do grupy 1/3 najtańszych pod tym względem grupy akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Kryterium 2 Poziom wskaźnika Cena/Wartość Księgowa spółki należy w danym dniu do […]

Jedną z metod inwestycyjnych, którą można wykorzystywać w podejmowaniu decyzji na rynku akcji jest metoda rakiet giełdowych. Postanowiłem sprawdzić, kiedy na przestrzeni ostatniego miesiąca pojawiły się sygnały kupna zgodnie z metodą rakiet giełdowych w przypadku akcji spółek z indeksów: WIG20, MWIG40 oraz SWIG80 W grupie spółek z indeksu WIG20 żaden taki sygnał się nie pojawił. […]