21-03-2018

,,A właściwie które spółki zostały wprowadzone w 2018 roku do rubryki ,,Wykres do przypomnienia” ?” – oto ważne pytanie ! a jaka będzie odpowiedź ?

Informacja podstawowa

Podstawą rubryką analityczną na tej stronie internetowej jest rubryka ,,Wykres do przemyślenia”.

W rubryce tej umieszczam na zasadzie przykładu te spółki, których kurs wybił się z typowej lub nietypowej formacji podwójnego dna.

Nie będę ukrywał, że decydując o tych, które spółki wprowadzam do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” kieruję się także jeszcze innymi czynnikami o charakterze technicznym, fundamentalnym i psychologicznym.

Zakładam, że formacja ta jako formacja zmiany trendu powinna doprowadzić do zmiany trendu ze spadkowego na wzrostowy i do stosunkowo mocnego zachowania kursu akcji w okresie powiedzmy kolejnych 12 miesięcy.

Oto lista spółek wprowadzonych do rubryki ,,Wykres do przemyślenia w okresie od początku II półrocza 2017 roku

12 lutego 2018 roku – Rafako 

http://analizy-rynkowe.pl/wykres-do-przemyslenia-rafako-2/

12 lutego 2018 roku – Asseco Poland

http://analizy-rynkowe.pl/wykres-do-przemyslenia-asseco-poland-2/

13 lutego 2018 roku – Elektrobudowa

http://analizy-rynkowe.pl/wykres-do-przemyslenia-elektrobudowa/

14 lutego 2018 roku – Elektrotim

http://analizy-rynkowe.pl/wykres-do-przemyslenia-elektrotim-2/

15 lutego 2018 roku – Remak

http://analizy-rynkowe.pl/wykres-do-przemyslenia-remak/

19 lutego 2018 roku – Colian

http://analizy-rynkowe.pl/wp-content/uploads/2018/02/RAPORT-TYGODNIOWY-19-02-2018.pdf

(,,Raport Tygodniowy” z 19 lutego 2018 roku, str.15)

21 lutego 2018 roku – Muza

http://analizy-rynkowe.pl/wykres-do-przemyslenia-muza-2/

27 lutego 2018 roku – Cyfrowy Polsat

http://analizy-rynkowe.pl/wykres-do-przemyslenia-cyfrowy-polsat-2/

28 lutego 2018 roku – DGA

http://analizy-rynkowe.pl/wykres-do-przemyslenia-dga/

Uwaga !

Średnia procentowa zmiana kursu akcji spółki po wprowadzeniu jej do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” w okresie 12 pierwszych miesięcy po jej wprowadzeniu do tej rubryki była dotychczas lepsza o 14,5 punku procentowego od WIG-u

Szczegóły w pliku

WYKRES-DO-PRZEMYSLENIA-12-MIESIECY-4-INDEKSY-21-03-2018

Sławomir Kłusek, 21 marca 2018 roku

sk

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

10+