22-02-2018

Relpol – kolejny przykład nietypowego podwójnego dna ze sporym potencjałem wzrostu…

W swoich publikacjach na tej stronie internetowej wspominałem wielokrotnie o formacji nietypowego podwójnego dna.

Typowa formacja podwójnego dna charakteryzuje się tym, że dołki w formacji kształtują się na poziomie identycznym, bądź prawie identycznym.

Natomiast w przypadku nietypowej formacji podwójnego dna kształtują się one na poziomie zupełnie odmiennym.

W 2015 oku po raz pierwszy zapoznałem się z książkami Thomasa Bulkowskiego. W książce ,, Podstawy spekulacji. Ewolucja gracza giełdowego” (Wydawnictwo Linia, 2014) na str.114 opisuje on pojęcie tak zwanego brzydkiego podwójnego dna.

Przez owo brzydkie podwójne dno rozumie on taki przypadek formacji podwójnego dna w którym drugi dołek położony jest wyżej od dołka pierwszego o co najmniej 5 %. Sformułowanie ,,co najmniej 5 %” dosłownie rzecz biorąc oznacza, że może być to także 10,2 %, 230,7 % albo powiedzmy 345,8 %.

Warto zauważyć, że Thomas Bulkowski pisze, że w zdecydowanej większości przypadków (w 81 % przypadków)wolumen przy kształtowaniu drugiego dołka (D2) jest niższy niż przy kształtowaniu dołka pierwszego (D1).

W tym kontekście przyjrzyjmy się wykresowi akcji spółki Relpol.

RELPOL 

RELPOL

Cóż się okazuje ? Otóż także i na wykresie kursu akcji tej spółki nie doszło jeszcze do realizacji formacji nietypowego podwójnego dna.

W przypadku wypełnienia się tej formacji powinno dojść do wzrostu kursu akcji tej spółki do 18 złotych i 27 groszy, czyli o 133,0 %.

Analizowany wykres liniowy sporządzany został w oparciu o dane dzienne.

RELPOL 

RELPOL-BIS

Teraz popatrzmy na wykres świecowy sporządzony w oparciu o dane tygodniowe. Można na nim dostrzec ciekawą prawidłowość: otóż wolumen przy kształtowaniu drugiego dołka (D2) jest niższy niż przy kształtowaniu dołka pierwszego (D1).

Sławomir Kłusek, 22 lutego 2018 roku

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

12+