25-01-2021

Niewypełniona formacja nietypowego podwójnego dna na wykresie indeksu WIG20 stwarza szansę na to, że po zakończeniu korekty spadkowej nastąpi wzrost do 2 287,31 pkt.

Na wykresie indeksu WIG20 mamy do czynienia z niewypełnioną nietypowego formacją podwójnego dna.

Typowa formacja podwójnego dna charakteryzuje się tym, że dołki w formacji kształtują się na poziomie identycznym, bądź prawie identycznym. Natomiast w przypadku nietypowej formacji podwójnego dna kształtują się one na poziomie zupełnie odmiennym.

WIG20

WIG20

Niezależnie od rodzaju formacji podwójnego dna sposób obliczania minimalnego docelowego poziomu ceny danego instrumentu finansowego jest właściwie taki sam.

Sposób postępowania jest bowiem (wedle mojej osobistej interpretacji) następujący:

1.Ustalamy poziom wyższego dołka (z dołków D1 oraz D2)

2.Ustalamy poziom szczytu (S) pomiędzy dołkami

3.Dzielimy poziom szczytu (S) przez poziom wyższego dołka*

4.W wyniku tego dzielenia otrzymujemy mnożnik podwójnego dna

5.Mnożnik podwójnego dna mnożymy przez poziom szczytu (S)

6.W wyniku tego mnożenia otrzymujemy pewną liczbę, którą zaokrąglamy do 2 miejsc po przecinku

7.Liczba ta to minimalny docelowy poziom kursu po wybicia z formacji podwójnego dna

*gdy dołki znajdują się na takim samym poziomie wówczas bierzemy w wyliczeniach pod uwagę po prostu poziom dołka (który dla dołka D1 i dołka D2 taki sam).

Gdyby formacja podwójnego dna miała się wypełnić indeks WIG20 powinien zwyżkować do 2287,31 pkt., czyli o 17,1 %.

Sławomir Kłusek, 25 stycznia 2021 roku

fcveb

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

26+