WYNIKI OSTATNIEJ ANKIETY Zakończyła się dwudziesta ósma ankieta przeprowadzona na stronie http://analizy-rynkowe.pl/. W ankiecie tej postawiłem pytanie: Kurs akcji, której z 3 wymienionych spółek zachowa się najlepiej w okresie od 28 lutego do końca 2018 roku (Boryszew, Colian, DGA). Wygrała spółka Colian otrzymując 45 % głosów. Boryszew zdobył 29 % głosów a DGA 26 %. […]