Na wykresie siły względnej sWIG80/WIG20 doszło do bardzo ciekawej sytuacji. Oto w momencie panowania (o czym mówi typowy dla hossy układ średnich ruchomych) pojawiła się korekta techniczna. Prawdopodobnie dobiega ona końca. SWIG0/WIG20  Mamy bowiem do czynienia z wyprzedaniem oscylatora stochastycznego, co w fazie trendu wzrostowego jest sygnałem kupna zapowiadającym stosunkowo mocne zachowanie indeksu małych spółek […]

W jednym z ostatnich wpisów wskazywałem na duże prawdopodobieństwo relatywnego umocnią segmentu surowców rolnych oraz relatywnego osłabienia segmentu surowców energetycznych. Chcąc niejako zobrazować prognozowaną siłę segmentu surowców rolnych chciałbym wskazać na dwa wykresy. Pierwszy przedstawia wykres cen pszenicy. Na wykresie tym doszło do wybicia z formacji podwójnego dna, co zapowiada wzrosty ceny tego surowca o […]

1.PSYCHOOGIA. Jedna z zasad giełdowych mówi, że hossa rozpoczyna się w momencie, gdy mało wierzy w jej nadejście. Podobnie dzieje się z bessą. W odniesieniu do rekomendacji sporządzanych przez instytucje rynku kapitałowego. Na początku trendu wzrostowego rzadko wydawane są rekomendacje typu ,,kupuj”, ,,akumuluj”, ,,powyżej rynku”. kupna. Dojść często pojawiają się natomiast rekomendacje typu ,,trzymaj”, ,,sprzedaj” […]

Obserwując wykresy różnych sił względnych moją uwagę zwrócił wykres siły względnej cen kukurydzy do ropy naftowej. Można zauważyć, że nastąpiło dojście do ważnego wsparcia na bardzo długoterminowym wykresie stworzonym w oparciu o dane kwartalne. KUKURYDZA/ROPA NAFTOWA  Oscylator stochastyczny doszedł do wsparcia a na wykresie świecowym utworzyła się formacja harami w obszarze wyprzedania. Wedle mojej interpretacji […]

Dziś po raz trzeci w historii umieszczam w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” spółkę Asseco Poland. Na długoterminowym wykresie kursu akcji tej spółki doszło do wybicia z formacji podwójnego dna. Gdyby formacja ta miała się wypełnić powinno dojść do wzrostu kursu akcji spółki Asseco Poland z 43 złotych i 72 groszy do 75 złotych i 91 […]

Dziś po raz trzeci w historii umieszczam w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” spółkę Rafako Na długoterminowym wykresie kursu akcji tej spółki doszło do wybicia z formacji podwójnego dna. Gdyby formacja ta miała się wypełnić powinno dojść do wzrostu kursu akcji spółki Rafako z 4 złotych i 84 groszy do 14 złotych i 52 groszy, czyli […]