Dziś po raz drugi w historii umieszczam w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” spółkę Rafako. WYKRES KURSU AKCJI RAFAKO RAFAKO Na wykresie kursu akcji tej spółki doszło do wybicia z formacji podwójnego dna. W przypadku jej wypełniania powinno dojść do wzrostu kursu akcji tej spółki do 14 złotych i 52 groszy. RAFAKO Na wykresie świecowym stworzonym […]

Thomas Bulkowski, uznawany za jednego z najwybitniejszych znawców analizy wykresów  w książce ,,Podstawy spekulacji. Ewolucja gracza giełdowego” (Wydawnictwo Linia, 2014) na str.114 opisuje  pojęcie tak zwanego ,,brzydkiego podwójnego dna”. Przez owo ,,brzydkie podwójne dno” rozumie on taki przypadek formacji podwójnego dna, w którym drugi dołek położony jest wyżej od dołka pierwszego o co najmniej 5 […]

Od dziś moje teksty publikowane są także na portalu http://www.ticker.pl/. Jest to portal Domu Maklerskiego EFIX z Poznania. Zamieszczane są na nim teksty wybitnych praktyków rynku kapitałowego m.in Wojciecha Białka, Piotra Kuczyńskiego, Kamila Jarosa. Zamieszczanie moich tekstów na portalu http://www.ticker.pl/ jest dla mnie zaszczytem. Jak można przeczytać na portalu ,,ticker.pl jest portalem skierowanym do szerokiego […]

Odpowiedź brzmi: TAK Szczegóły w pliku Wersja w PDF PORTFELE-HIPOTETYCZNEGO-INWESTORA Wersja w Word PORTFELE-HIPOTETYCZNEGO-INWESTORA Mam nadzieję, że refleksja nad tym plikiem pozwoli Państwu zastanowić się nad tym, w jaki sposób można wykorzystać przeprowadzane przez siebie własne analizy techniczne w trakcie których dochodzą Państwo do własnego wniosku, że na wykresie kursu akcji danej spółki powstaje jakaś […]

W analizach przeprowadzonych na stronie http://analizy-rynkowe.pl/ wykorzystuję często wykresy siły względnej jednego instrumentu finansowego w stosunku do innego instrumentu finansowego. SIŁA WZGLĘDNA  Powstaje wówczas wykres łączący punkty, których poziom jest wynikiem podzielenia ceny jednego instrumentu finansowego przez cenę innego instrumentu finansowego. Wykres takie można poddawać analizie technicznej za pomocą tych samych metod, które stosowane są […]

TECHNIKA, ALE NIE TYLKO Generalnie jestem zwolennikiem analizy technicznej, którą warto jednak łączyć w odpowiedni sposób z analizą fundamentalną i analizą psychologiczną. W tym kontekście na konkretnych przykładzie (można powiedzieć na ,,żywym organizmie” konkretnej spółki istniejącej tu i teraz) pragnę wskazać na rolę czynników psychologicznych w kontekście analizy wykresu. MBANK Jest oto mBank. Na wykresie […]

Zachowanie tego nowego ,,portfela fundamentalnego” będę obserwował przez 12 miesięcy od jego utworzenia. Przypominam, ze poprzedni ,,portfel fundamentalny” w okresie od 20 lutego 2015 roku do 19 lutego 2016 roku ,,portfel fundamentalny” zyskał 10,4 %. WIG 20 w tym okresie spadł o 21,6 % http://analizy-rynkowe.pl/od-20-lutego-2015-roku-do-19-lutego-2016-roku-portfel-fundamentalny-zyskal-104-wig-20-w-tym-okresie-spadl-o-216/ Jak będzie tym w przypadku aktualnego ,,portfela fundamentalnego” ?. Czas […]

W swoich rozważaniach na stronie internetowej wielokrotnie posługuję się rozróżnieniem pomiędzy typową a nietypową formacją podwójnego dna. Przypomnę, że typowa formacja podwójnego dna charakteryzuje się tym, że dołki w formacji kształtują się na poziomie identycznym, bądź prawie identycznym. Natomiast w przypadku nietypowej formacji podwójnego dna kształtują się one na poziomie zupełnie odmiennym. Niezależnie od rodzaju […]

Spółka Orzeł Biały została umieszczona w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” w dniu 7 kwietnia 2016 roku. Przypomnę, że w rubryce tej umieszczam na zasadzie przykładu w celach edukacyjnych te spółki, w przypadku których doszło kurs akcji wybił się z formacji typowego lub nietypowego podwójnego dna. Zgodnie z teorią analizy technicznej po wybiciu z tej formacji […]

Od 4 sierpnia 2016 roku trwa ankieta pod tytułem: ,,Kurs akcji, którego z wymienionych 3 banków zachowa się najlepiej w okresie od 3 sierpnia do końca 2016 roku ?” (BZWBK, mBank, PeKaO). Na razie (według stanu na godz. 6.50 w dniu 9 sierpnia) BZWBK oraz mBank ,,idą łeb w łeb”. Każdy z tych banków otrzymał […]

Poszczególne krajowe giełdy papierów wartościowych publikują własne krajowe indeksy. W USA mamy na przykład indeks S&P500, w Niemczech DAX30, w Japonii NIKKEI225. Są jednak oprócz tego publikowane indeksy w skład których wchodzą spółki z różnych krajów. Istnieje na przykład tak zwany indeks ogólnoświatowy MSCI World. W skład tego indeksu wchodzą spółki z bardzo wielu krajów […]