Spółka budowlana P.A. Nova została wprowadzona do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” w dniu 28 grudnia 2015 roku. Od tego czasu kurs spadł. Teraz jednak pojawia się szansa na odwrócenie tendencji spadkowej. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę, że na wykresie kursu akcji spółki P.A. Nova nie wypełniła się jeszcze formacja podwójnego dna. P.A.NOVA Gdyby miała się […]

Od 9 marca na stronie http://analizy-rynkowe.pl/ trwa ankieta. Postawiłem w niej pytanie: ,, ,Kurs akcji, której z wymienionych 6 spółek zachowa się najlepiej w okresie od 8 marca do końca 2016 roku ?” Spółkami tymi są: Agora Ceramika Nowa Gala Netmedia Stalprodukt Tesgas Unima 2000 Na razie (według stanu na godz. 23.00 w dniu 14 […]

Wersja w PDF RAPORT-TYGODNIOWY-14-03-2016 Wersja w Word RAPORT-TYGODNIOWY-14-03-2016 0

Przeglądając wykres siły względnej indeksu francuskiego rynku akcji do cen kontraktów terminowych na ropę naftową (czyli mówiąc w skrócie wykres siły względnej CAC40/ropa naftowa) dostrzegam bardzo ciekawy układ techniczny. Na wykresie tym mamy do czynienia z długoterminowym trendem wzrostowym. Doszło oto do wybicia z bardzo dużej wieloletniej formacji podwójnego dna. CAC40/ROPA NAFTOWA Wybicie z takiej […]

Polska Agencja Prasowa poinformowała dziś, że Dom Maklerski  BZ WBK wydał rekomendacje ,,kupuj” dla akcji spółki Comarch. http://www.bankier.pl/wiadomosc/DM-BZ-WBK-rekomenduje-kupuj-Comarch-3497885.html Ze swej strony pragnę zauważyć, że rekomendacja ta wydana została w bardzo ciekawych okolicznościach technicznych i psychologicznych. Technika  Warto spojrzeć na wykres kursu akcji spółki Comarch stworzony  w oparciu o dane miesięczne. Mam do czynienie z bardzo […]

Przyznam, że jestem pod ogromnym wrażeniem wykresu kursu akcji spółki deweloperskiej LC Corp. Kurs akcji tej spółki wybił się z ogromnej formacji nietypowego podwójnego dna. Gdyby formacja ta miała się wypełnić kurs akcji tej spółki powinien zwyżkować do 4 złotych i 71 groszy. LC CORP Warto zauważyć, że spółka LC Corp znalazła się w rubryce […]

Jestem ,,fanem” różnego typu wykresów sił względnych. Na wykresach tych prezentowane są wykresy łączące punktu, z których każdy przedstawia wynik podzielenia wartości jednego instrumentu przez wartość innego instrumentu finansowego. Jeżeli na takim wykresie pojawia się sygnał techniczny zwiastujący pojawienie się szansy na wzrost to oznacza to, że pojawia się szansa na lepsze zachowanie w przyszłości […]

Zakończyła się osiemnasta ankieta przeprowadzona na stronie http://analizy-rynkowe.pl/ W ankiecie tej postawiłem pytanie ,,czy zamierza Pani/Pan w 2016 roku przeznaczyć cześć swych oszczędności na zakup akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie ?” 82 %  biorących udział w głosowaniu Czytelników strony http://analizy-rynkowe.pl/ głosowało na ,,tak”. 18 %  biorących udział w głosowaniu Czytelników strony http://analizy-rynkowe.pl/ głosowało na ,,nie” W ramach tej […]

Zachowanie tego nowego ,,portfela fundamentalnego” będę obserwował przez 12 miesięcy od jego utworzenia. Przypominam, ze poprzedni ,,portfel fundamentalny” w okresie od 20 lutego 2015 roku do 19 lutego 2016 roku ,,portfel fundamentalny” zyskał 10,4 %. WIG 20 w tym okresie spadł o 21,6 % Jak będzie tym w przypadku aktualnego ,,portfela fundamentalnego” ?. Czas pokaze… […]

Warto zwrócić uwagę na wykres siły względnej obliczanego przez polski portal finansowy http://stooq.pl/ polskiego indeksu cenowego w stosunku do niemieckiego indeksu DAX. ,,Indeks cenowy” obejmuje wszystkie akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i na rynku New Connect. http://stooq.pl/q/p/?s=c_ Warto zauważyć, że po wybiciu w 2002 roku z tworzonej przez kilka lat formacji podwójnego […]