Czytelnik strony http://analizy-rynkowe.pl/ napisał dziś do mnie. Zapytał o kurs akcji spółki Bioton. Wprawdzie Bioton nie był nigdy umieszczony w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” (ani też w ,,Poczekalni”), ale z uwagi na wagę sprawę postanowiłem poruszyć problem spółki Bioton w artykule na stronie internetowej http://analizy-rynkowe.pl/. 30 lipca 2015 roku doszło do wybicia z nietypowej formacji […]

Od 20 lutego do 9 listopada 2015 roku ,,portfel fundamentalny” zyskał 10,3 %, WIG 20 w tym okresie spadł o 14,3 % Nieco ponad 8 miesięcy temu pojawiło się na stronie internetowej http://analizy-rynkowe.pl/ opracowanie zatytułowane ,, Co to właściwie znaczy, że spółka jest ,,atrakcyjna fundamentalnie” ? – próba refleksji…”. Opracowaniu tym przedstawiłem koncepcję 3 kryteriów, wedle których […]

Oto wykres, który to pokazuje… O formacji flagi można przeczytać na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska http://bossa.pl/edukacja/AT/liniowe/kontynuacje/#artid470pos2 Cyfrowy Polsat znalazł się w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” 14 października 2015 roku http://analizy-rynkowe.pl/wykres-do-przemyslenia-cyfrowy-polsat/ Sławomir Klusek, 9 listopada 2015 roku Treści zawarte na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 […]

Pamiętam, że kiedy czytałem książkę Jacka Schwagera ,,Mistrzowie rynków finansowych” (str.63-65) uderzyło mnie to, że jeden z jego rozmówców Bill Lipschutz przyznał się, że miał kiedyś sen, w którym pojawiła się cena instrumentu finansowego (kurs dolara amerykańskiego w stosunku innej waluty). Sam Schwager w tej książce przyznał się zresztą do doświadczenia ,,sennego” tego samego typu… 15 października 2015 roku […]

…uważnej lektury artykułu ówczesnego dr. (a obecnie dr. hab.) Eryka Łona z 2005 roku. Właśnie w  2005 roku na łamach pisma naukowego ,,Gospodarka Narodowa” ówczesny dr (a obecnie dr hab.) Eryk Łon z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (zwanym wówczas Akademią Ekonomiczną) opublikował artykuł ,,Koniunktura na rynku akcji a przyszły poziom aktywności  gospodarczej” Uważna lektura tego artykułu […]

Dziś ogłoszono skład nowego rządu. Ministrem rozwoju ma zostać obecny prezes BZWBK Mateusz Morawiecki. Warto przemyśleć jego wypowiedzi dokonując przewidywań charakteru przyszłej polityki gospodarczej oraz jej wpływu na przyszłe zachowanie kursów akcji poszczególnych spółek, których akcje notowane są na GPW w Warszawie…. Oto fragment wywiadu z Mateuszem Morawickim. ,,Czy kapitał ma narodowość? Oczywiście. Do kryzysu […]

W Polsce działa szereg Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych oferujących fundusze lokuję zgromadzone od klientów oszczędności w akcje małych i średnich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przyznam, że nie pracowałem nigdy w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych (choć miałem zaszczyt pracować w Departamentach; doradztwa inwestycyjnego oraz zarządzania aktywami w Biurze Maklerskim Banku Staropolskiego), ale wyobrażam sobie, […]

Wersja w PDF RAPORT-TYGODNIOWY-09-11-2015 Wersja w Word RAPORT-TYGODNIOWY-09-11-2015 0

Oto lista wykładowców: prof. nadzw. UEP dr hab. Eryk Łon KATEDRA FINANSÓW PUBLICZNYCH UEP Prof. nadzw. UEP dr hab. Eryk Łon zatrudniony jest na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W latach 1998 – 2012 pracował w Katedrze Bankowości a od 2013 roku pracuje w Katedrze Finansów Publicznych UEP. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na tematyce rynku […]

Realizacja zapowiedzi Zgodnie z zapowiedzią biorę udział w konkursie foreksowym organizowanym przez HFT Brokers, w trakcie którego można zainwestować wirtualną kwotę 10 000 złotych. Można wygrać określone nagrody. Do tego potrzebne jest jednak osiągnięcie bardzo wysokiej stopy zwrotu. Inwestowanie realnych pieniędzy na forexie obarczone jest bardzo dużym ryzykiem i trzeba mieć tego świadomość, ale branie udziału w […]