Podstawową rubryką analityczną na stronie http://analizy-rynkowe.pl/ jest rubryka ,,Wykres do przemyślenia” Niezbędnym warunkiem umieszczenia spółki w tej rubryce jest wybicie z formacji podwójnego dna, która to formacja jest formacją zmiany trendu spadkowego na wzrostowy. Jestem ,,fanem” formacji podwójnego dna  a także odwrotnej formacji – formacji podwójnego szczytu (która z kolei zapowiada zmianę trendu z wzrostowego na spadkowy). Nie […]

Podczas dzisiejszej sesji giełdowej na wykresie Warszawskiego Indeksu Giełdowego doszło do wybicia z formacji typowego podwójnego dna. Przypomnę, że osobiście wyróżniam typową oraz nietypową formację podwójnego dna. Typowa formacja podwójnego dna charakteryzuje się tym, że dołki w formacji kształtują się na poziomie identycznym, bądź prawie identycznym. Natomiast w przypadku nietypowej formacji podwójnego dna kształtują się […]

1 lipca 2015 roku umieściłem w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” 3 spółki. 2 spośród nich reprezentują handel hurtową. Są to: TIM oraz Variant. Ich sytuacja techniczna prezentuje się obecnie nieco inaczej, aczkolwiek w przypadku obu spółek kurs akcji wybił się z formacji podwójnego dna. TIM W przypadku spółki TIM po wybiciu z formacji kurs wzrósł […]

Podstawową rubryką analityczną na stronie http://analizy-rynkowe.pl/ jest rubryka ,,Wykres do przemyślenia”. Niezbędnym kryterium kwalifikacji spółki do tej rubryki jest to, aby na wykresie kursu akcji tej spółki doszło do wybicia z formacji podwójnego dna. Podstawowym, minimalnym ,,zadaniem” tej formacji jest jej, że tak powiem ,,wypełnienie”. Drugim ,,zadaniem” formacji jest doprowadzenie do zmiany trendu spadkowego na […]

Przeglądając różne wykres zdarza mi się czasem pomyśleć w taki oto sposób: ,,wykres kursu akcji tej spółki (powiedzmy spółki A) wygląda prawie dokładnie tak samo, jak wyglądał wykres akcji innej spółki (powiedzmy spółki B) kilka miesięcy temu”. Zdarza mi się tak pomyśleć wówczas, gdy z mojej wiedzy wynika, że kurs akcji spółki B od pewnego […]

Niedawno wspominałem o dobrych perspektywach indeksu WIG-Informatyka, który to indeks wybił się z formacji podwójnego dna. W grupie spółek informatycznych warto zwrócić uwagę na wykres kursu akcji spółki Comarch. Na wykresie tym nie wypełniła się wciąż ogromna formacja podwójnego dna. Co więcej, do wypełnienia się tej formacji jeszcze sporo brakuje. W przypadku wypełnienia się tej […]

Spółka informatyczna CD Projekt została umieszczona w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” w dniu 29 września 2014 roku. Od tego czasu kurs akcji tej spółki zwyżkował. Indeks WIG20 w tym okresie spadł. Linią pionową zaznaczyłem dzień sesyjny bezpośrednio poprzedzający dzień, w którym  spółka CD Projekt została wprowadzona do rubryki ,,Wykres do przemyślenia”. Wprowadzając wówczas spółkę CD […]

Szczegóły w pliku Wersja w PDF EKSPERYMENT-POLITYCZNY Wersja w Word EKSPERYMENT-POLITYCZNY Zakończyły się już 2 eksperymenty dotyczące:  związków amerykańskiego cyklu prezydenckiego z sytuacją na polskim rynku akcji w okresie od końca stycznia do końca kwietnia 2015 roku oraz efektu małych spółek w styczniu 2015 roku. http://analizy-rynkowe.pl/amerykanski-cykl-prezydencki-a-sytuacja-na-polskim-rynku-akcji-w-okresie-pomiedzy-koncem-stycznia-a-koncem-kwietnia-2015-roku-eksperyment-zakonczony-czesc-trzecia-ostatnia/ http://analizy-rynkowe.pl/eksperyment-czasie-rzeczywistym-styczniu-2015-polskim-rynku-akcji-pojawi-sie-efekt-malych-spolek-czesc-iv-ostatnia/ Oba eksperymenty zakończyły się powodzeniem, w tym sensie, […]

Zmienne fundamentalne  mogą być (moim zdaniem) poddawane analizie za pomocą metod analizy technicznej. Przykładowo za pomocą metod owej analizy można przeanalizować wykres łączący na wykresie liniowym poziomy wskaźnika Cena/Wartość Księgowa dla indeksu WIG20. Gdyby patrzy się na ten wykres można dostrzec na nim dojście do wsparcia w postaci lekko wzrostowej linii trendu. C/WK DLA WIG20 […]

Plik w PDF RAPORT-TYGODNIOWY-03-08-2015 Plik w Word RAPORT-TYGODNIOWY-03-08-2015 Warto zauważyć, że spośród 32 spółek, których akcje zakwalifikowane zostały do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” (gdyż wybiły się już z formacji podwójnego dna) kursy akcji 27 spółek od momentu owego zakwalifikowania do tej rubryki do dnia 31 lipca 2015 roku zachowywały się lepiej od indeksu WIG20 a 5 gorzej od […]