Niedawno pisałem o spółce Lena, która reprezentuje sektor branży elektromaszynowej i, która znalazła się w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” w dniu 8 września 2014 roku. Kurs akcji spółki Lena od tego momentu wzrósł a indeks WIG2 spadł. Ta informacja ma znaczenie, w tym sensie, że wskazuje na relatywną siłę kursu akcji tej spółki. Jest to […]

Jedną z 4 pierwszych spółek, które znalazły się w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” była spółka Rafako. Spółka ta znalazła się w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” w dniu 8 września 2015 roku. Niedługo będzie więc mijał rok od czasu wprowadzenia tej spółki do tej rubryki. Przypomnę, że rubryka ,,Wykres do przemyślenia” ma charakter edukacyjny. Do rubryki […]

Roczne maksimum włoskiego Mibtela Przeglądając wykresy indeksów różnych krajach zauważyłem, że 29 lipca tamtejszy indeks Mibtel przebił swe roczne maksimum. To obaw dużej siły. MIBTEL Jeżeli indeks włoski ,,pójdzie za ciosem” to ma szasnę na dalsze wzrosty. Recesja sygnałem kupna ? Co ciekawe w 2014 roku miała miejsce w gospodarce włoskiej recesja. Tamtejszy realny PKB […]

Plik w PDF RAPORT-TYGODNIOWY-10-08-2015 Plik w Word RAPORT-TYGODNIOWY-10-08-2015 W minionym tygodniu rozpoczął się eksperyment ,,polityczny”. Na podstawie kryteriów technicznych założyłem, że średnia procentowa zmiana kursów 8 wybranych spółek w okresie od 31 lipca 2015 roku do 31 lipca 2016 roku będzie lepsza, niż średnia procentowa zmiana indeksu WIG 20 w tym okresie. Na razie eksperyment […]

Byłbym zaszczycony, gdyby Czytelnicy strony http://analizy-rynkowe.pl/ mogli uznać ją (choćby w pewnej mierze) za stronę posiadającą walory edukacyjne. Ten edukacyjny cel strony jest zasadniczym celem tej strony. W związku z tym zamieszczam różne analizy, które mogą służyć dokonywaniu różnych przemyśleń, dzięki czemu ten cel edukacyjny może być realizowany. Nie będę ukrywał – istotą wielu publikowanych […]

Przeglądając wykresy kursów akcji tych spółek, które dotychczas znalazły się w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” moją uwagę zwrócił wykres kursu akcji spółki Lubawa. Na wykresie tym dostrzegam możliwość wybicia z typowej formacji podwójnego dna. Doszłoby do niego wówczas,. Gdyby kurs akcji tej spółki osiągnął na zamknięciu notowań w danym dniu poziom 1 złotego i 16 […]

Ta sentencja giełdowa często przychodzi mi do głowy, kiedy dokonuje różnego rodzaju przemyśleń. Może się wiele osób dziwić temu, dlaczego po wprowadzeniu danej spółki do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” potem porównuje zachowanie kursu akcji tej spółki z zachowaniem indeksu WIG20. Przyczyny są różne.. Wymienię przykładowo cztery. 1.Dokonując owego porównanie pragnę pokazać, że czasem po wybiciu […]

Dzisiejsza sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie była bardzo ważna. Jej waga nie polegała nie tylko na silnym spadku indeksu WIG20 Powiedziałbym wręcz, że znaczenie sesji sprowadzało się do jeszcze czegoś innego. Otóż na tle bardzo słabego zachowania indeksu WIG 20 uwidoczniło się silne zachowanie niektórych tworzonych przez http://stooq.pl/ indeksów branżowych. W poprzednich dniach […]

Dziś WIG 20 spadł o 2,8 %. Samo to w sobie powoduje, że sesja dzisiejsza przyniosła sporo okazji do przemyślenia. Po pierwsze okazało się, że kursy 29 z 32 spółek, które dotychczas znalazły się w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” zachowały się lepiej od indeksu WIG20. Z tego co pamiętam było tak chyba zawsze, lub prawie […]

Jednym z popularnych wskaźników wyceny jest wskaźnik Cena/Wartość Księgowa. Mówi się zazwyczaj, że im niższy poziom tego wskaźnika tym lepszego zachowania kursu akcji danej spółki można oczekiwać na przykład w roku następnym. Oczywiście na odwrót także prawidłowość ta powinna działać – im wyższy poziom tego wskaźnika w danym roku, tym gorsze zachowanie kursu akcji spółki […]

Zakończyła się druga ankieta przeprowadzona na stronie http://analizy-rynkowe.pl/ W ankiecie tej postawiłem pytanie ,,Czy Polska w przyszłości powinna wejść do strefy euro ?”. 36 %  biorących udział w głosowaniu Czytelników strony http://analizy-rynkowe.pl/ głosowało na ,,tak”. 64 %  biorących udział w głosowaniu Czytelników strony http://analizy-rynkowe.pl/ głosowało na ,,nie” W ramach tej ankiety oddano 47 głosów. Dziś […]