Dramatyczny spadek indeksu WIG20 z jakim mieliśmy do czynienia na przestrzeni ostatnich kilku dni zachęca do zadania pytania: ,,gdzie mogą się zatrzymać spadki tego indeksu ?” Próbując odpowiedzieć na to pytanie można odwołać się do jednego z podstawowych instrumentów analizy technicznej, jaką jest analiza linii trendu. Spoglądając na indeks WIG20 z bardzo długoterminowej perspektywy czasowej […]

Plik w PDF RAPORT-TYGODNIOWY-24-08-2015 Plik w Word RAPORT-TYGODNIOWY-24-08-2015 0

Zakończyła się trzecia ankieta przeprowadzona na stronie http://analizy-rynkowe.pl/ W ankiecie tej (o charakterze socjologicznym) postawiłem pytanie ,,Kim jestem ? 21 %  osób biorących udział w głosowaniu głosowało na odpowiedź: ,,Jestem kobietą” 79 % osób biorących udział w głosowaniu głosowało na odpowiedź: ,,Jestem mężczyzną”. W ramach tej ankiety oddano 29 głosów. Dziś rozpoczynam kolejną ankietę. Pytanie […]

Wczoraj WIG20 zyskał na wartości 1,0 %. Tymczasem amerykański indeks S&P 500 spadł o 0,8 %. Czy ta uwidoczniona wczoraj relatywna przewaga indeksu WIG20 może stanowić zapowiedź lepszych czasów dla indeksu WIG20 ? Jestem to możliwe. Popatrzmy na wykres siły względnej WIG20/S&P500. Stworzony w oparciu o dane tygodniowe. Po pierwsze doszło na nim do tak […]

Poniedziałkowy spadek indeksu WIG20 sugeruje, że siła strony popytowej w przypadku segmentu akcji spółek o największej kapitalizacji jest jeszcze niewielka. W każdej chwili może to jednak ulec zmianie. Spoglądając na wykres akcji spółek z WIG 20 moją uwagę zwraca wykres akcji BZ WBK. Gdyby doszło do wzrostu kursu do 304 złotych i 80 groszy (na […]

Plik w PDF RAPORT-TYGODNIOWY-17-08-2015 Plik w Word RAPORT-TYGODNIOWY-17-08-2015 0

Jeżeli powtórzą się dotychczasowe prawidłowości sezonowe to bardzo możliwe, że jeszcze przed końcem października 2015 roku ujrzymy WIG 20 na poziomie 2525,53 pkt. Na rynkach akcji mamy do czynienia ze zjawiskiem sezonowości. Jednym z przejawów tego zjawiska jest to, że o ile okres od końca października danego roku do końca kwietnia roku następnego jest stosunkowo […]

Zakończyła się druga ankieta przeprowadzona na stronie http://analizy-rynkowe.pl/ W ankiecie tej postawiłem pytanie ,,Kurs akcji, której z wymienionych 6 spółek zachowa się najlepiej w okresie od 5 sierpnia do końca 2015 roku ? (Atrem, Muza, Netmedia, Procad, Relpol oraz Tesgas). Najwięcej głosów (29 %) uzyskała spółka Procad Drugie miejsce uzyskała spółka Tesgas zdobywając 23 % […]

WIG wybił się z małego podwójnego dna W najnowszym numerze ,,Raportu Tygodniowego” wskazałem na to, że wybicie z krótkoterminowej formacji podwójnego dna stwarza szansę na rozpoczęcie wzrostów w przypadku Warszawskiego Indeksu Giełdowego. Czynnikiem ryzyka ewentualny spadek cen kontraktów terminowych na miedź Opinię tą podtrzymuję. Spoglądając z kolei na czynniki ryzyka chciałbym wskazać na to, że […]