W pierwszym numerze ,,Raportu Tygodniowego” z 8 września 2014 roku pojawiły się wykresy akcji czterech spółek. Były to wykresy akcji następujących spółek: Immobile, Lena, Netmedia, Rafako. O ile w przypadku kursów akcji spółek: Lena, Netmedia oraz Rafako doszło już do sporych, kilkudziesięcioprocentowych wzrostów kursów akcji, o tyle w przypadku kursu akcji spółki Immobile sytuacja jest […]

W swoich publikacjach na tej stronie internetowej wspominałem wielokrotnie o formacji nietypowego podwójnego dna. Typowa formacja podwójnego dna charakteryzuje się tym, że dołki w formacji kształtują się na poziomie identycznym, bądź prawie identycznym. Natomiast w przypadku nietypowej formacji podwójnego dna kształtują się one na poziomie zupełnie odmiennym. W tym roku po raz pierwszy zapoznałem się […]

W ,,Raporcie Tygodniowym” z 15 września 2014 roku wprowadzona została rubryka ,,Poczekalnia”, do której kwalifikowane spółki, których akcje nie wybiły się jeszcze z podwójnego dna, ale są tego bliskie. W rubryce ,,Poczekalnia” umieszczone zostały następujące spółki (w kolejności ich wprowadzania do tej rubryki): Capital Partners, Relpol, Elektrotim, Mostostal Warszawa, PKO Bank Polski, Ipopema Securities, Muza […]

Jedną z pierwszych spółek, które znalazły się w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” było Rafako. Pojawiło się ono w tej rubryce w dniu 8 września 2014 roku. Od tego czasu kurs spółki Rafako zyskał na wartości. Dziś proponuje spojrzeć na wykres kursu akcji tej spółki z długoterminowej perspektywy. Na początek proponuje spojrzeć na wykres kursu akcji […]

Za pomocą analizy technicznej można dokonywać także analizy wskaźników fundamentalnych. Dziś zaprezentuję wykres wskaźnika Cena/Wartość Księgowa dla indeksu małych spółek sWIG80. Na wykresie tym można dostrzec wybicie z formacji nietypowego podwójnego dna. Przypominam, że nietypowe podwójne dno tym się różni od typowego, że o ile w przypadku typowego podwójnego dna oba dołki kształtuje się na […]

W pierwszych 2 godzinach dzisiejszych notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych można dostrzec stosunkowo duże zainteresowanie akcjami spółki Mercor. Spółka Mercor znalazła się w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” w dniu 15 grudnia 2014 roku. Od tego czasu zyskała na wartości. Obecnie można zauważyć, że nadal nie wypełnienia się w przypadku wykresu akcji tej spółki formacja podwójnego […]

Przeglądając wykresy sił względnych poszczególnych akcji spółek zakwalifikowanych do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” zauważyłem, że w przypadku sił względnych Elektrotim / WIG20,  Lena/ WIG 20, Mostostal Warszawa / WIG20 oraz Netmedia / WIG 20 wykresy owych sił względnych w kwietniu tego roku przekroczyły co najmniej poziom 52-tygodniowego maksimum,  co sugeruje, iż znajdują się one w […]

Podczas dzisiejszej sesji daje się zaobserwować stosunkowo mocne zachowanie akcji spółek z branży medialnej. Warto zauważyć, że na stworzonym w oparciu o dane tygodniowe wykresie indeksu tej branży oscylator stochastyczny doszedł do strefy wyprzedania, co w sytuacji, gdy średnia z 45 tygodni rośnie może być interpretowane jako sygnał kupna. Dotychczas 2 spółki z tej branży […]

Jedną ze strategii inwestycyjnych jest kupowanie akcji spółki w momencie, gdy spółka przechodzi przejściowe trudności. W tym kontekście warto zauważyć, że spółka Elektrotim, która znalazła 22 października 2014 roku w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” w I oraz w II kwartale 2014 roku poniosła stratę netto. Później sytuacja zaczęła się poprawiać. W III kwartale 2014 roku […]