Relpol znalazł się w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” 22 października 2014 roku. Na przełomie 2014 i 2015 roku kurs przebił od góry poziom 6 złotych i 15 groszy, co świadczyło o presji strony podażowej. Dziś rano uaktywnił się popyt. Jestem bardzo ciekawy, czy kurs zdoła powrócić powyżej poziomu 6 złotych i 15 groszy. Gdyby do […]

W  2005 roku na łamach prestiżowego pisma naukowego ,,Gospodarka Narodowa” ówczesny dr (a obecnie dr hab.) Eryk Łon z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (zwanym wówczas Akademią Ekonomiczną) opublikował artykuł ,,Koniunktura na rynku akcji a przyszły poziom aktywności  gospodarczej” Zachęcam do lektury ! Uważna lektura tego artykułu może pomóc wielu osobom zrozumieć charakter powiązań pomiędzy zachowaniem […]

Dr hab. Eryk Łon z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w swych badaniach naukowych wykazał wynika, że w wielu krajach występuje trwały i silny związek dodatni związek pomiędzy stopą zwrotu z indeksu giełdowego w roku T a realną zmianą PKB w roku T+1. Z tego punktu widzenie można powiedzieć, że rynek akcji jest sprawnym barometrem przyszłej […]

Spółka Mercor została umieszczona w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” w ,,Raporcie Tygodniowym” z 15 grudnia 2014 roku. Na wykresie kursu akcji tej spółki powoli zbliżamy się do realizacji mniejszej formacji (typowego) podwójnego dna. MERCOR – mniejsza formacja podwójnego dna  Formacja ta zrealizuje się w przypadku osiągnięcia przez kurs akcji spółki Mercor poziomu co najmniej 9 […]

Spółka Lubawa została umieszczona w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” w dniu 30 stycznia 2015 roku. Spoglądając na kurs akcji tej spółki w krótkim terminie warto zauważyć, że wybił się on z formacji podwójnego dna. Gdyby ta (już realnie istniejąca) formacja podwójnego dna miała się wypełnić powinno dojść do wzrostu kursu akcji spółki Lubawa do 1 […]

Rok bezpośrednio poprzedzający rok wyborów prezydenta USA (zwany po prostu rokiem przedwyborczym) jest zazwyczaj pomyślny dla posiadaczy akcji spółek na całym świecie. Warto zauważyć, że okres pomiędzy końcem stycznia a końcem kwietnia roku przedwyborczego jest na polskim rynku akcji szczególnie korzystny dla indeksu małych spółek. Dysponując danymi z 4 lat przedwyborczych (1999, 2003, 2007, 2011 […]