Spółka CD Projekt znalazła się w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” w dniu 29 września 2014 roku. http://analizy-rynkowe.pl/raport-tygodniowy-8/ (str.12) Z tego powodu spółka ta otoczona jest przeze mnie, że tak powiem, szczególną opieką intelektualną. Wykres kursu akcji tej spółki znalazł się 11 grudnia 2014 roku przy silnym wsparciu w postaci linii trendu wzrostowego. Barbara Rockefeller w […]

W dyskusjach o sytuacji na rynku finansowym często padają sformułowania ,,horyzont krótkoterminowy”, ,,horyzont średniookresowy” oraz ,,horyzont długoterminowy”. Osobiście przez ,,horyzont krótkoterminowy” rozumiem okres do 1 miesiąca, przez ,,horyzont średnioterminowy” okres od 1 miesiąca i 1 dnia do roku a przez ,,horyzont długoterminowy” okres od 1 roku i 1 dnia do nieskończoności. W tak rozumianym horyzoncie […]

Sesja z 5 stycznia 2015 roku była bardzo ważna. Podczas tej sesji indeks WIG 20 spadł o 1,9 %. Znaczenie owej sesji polegało między innymi na tym, że w sytuacji tak niekorzystnych uwarunkowań można było zobaczyć relatywną siłę akcji niektórych spółek. Przyznam, że jestem w stanie wyobrazić sobie inwestora Jarosława, który posiada portfel złożony z […]

Efekt małych spółek polega na stosunkowo silnym zachowaniu segmentu akcji małych spółek w stosunku do segmentu akcji spółek dużych. W przypadku polskiego rynku akcji jego istotą jest na przykład występowanie wyższej stopy zwrotu w przypadku indeksu małych spółek (sWIG80) niż w przypadku indeksu spółek dużych (WIG20). O ile do 2002 było w tej mierze bardzo […]

Spółka Enea znalazła się w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” 3 listopada 2014 roku., gdyż wybiła się z typowej, prawie idealnej formacji podwójnego dna. Po wybiciu z owej formacji pojawiła się spadkowa korekta, która doprowadziła kurs do wnętrza formacji. W pewnym momencie (biorąc pod uwagę ceny zamknięcia) kurs spółki osiągnął poziom 15 złotych. ENEA Po Świętach […]

Spółka Boryszew znalazła się w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” 15 września 2014 roku. Początkowo kurs zwyżkował. Później jakby aktywność popytu osłabła. Kupujący próbowali doprowadzić do rozpoczęcia nowej fali trendu wzrostowego. Do tej pory jeszcze bezskutecznie. Na przełomie 2014 i 2015 roku doszło jednak do powtórnego uaktywnienia strony popytowej. W rezultacie na wykresie tygodniowym pojawiła się […]

Pierwszą spółką, którą postanowiłem umieścić w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” w 2015 roku jest spółka Comarch. Jest ona jedną  z największych polskich spółek informatycznych. Jej siedziba mieści się w Krakowie. Spółka założona została w 1993 przez profesora Akademii Górniczo-Hutniczej Janusza Filipiaka i jego dwunastu studentów. Dotychczasowy rozwój spółki Comarch jest przykładem dobrego łączenia nauki z […]

Początek roku zapowiada się korzystnie dla kursów akcji małych spółek notowanych na giełdzie warszawskiej. Do takiej refleksji skłania mnie analiza wykresu siły względnej MIS80/WIG20. Indeks MIS 80 to indeks 80 małych spółek a indeks WIG20 to indeks 20 spółek dużych. Warto zauważyć, że na wykresie wspomnianej siły względnej doszło do wybicia z nietypowego podwójnego dna. […]