,,Spalenie” formacji podwójnego szczytu polega na tym, że po wybiciu dołem z formacji podwójnego szczytu kurs (lub indeks) szybko zawraca, zaczyna rosnąć i rośnie aż osiągnie poziom wyższego szczytu. Powstaje wówczas sygnał kupna. Z tego typu sygnałem kupna mamy aktualnie do czynienia w przypadku indeksu Euro Stoxx 50 obejmującego 50 największych spółek giełdowych ze strefy […]

Spółka Erbud znalazła się w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” w dniu 16 września 2014 roku. Obserwując dziś wykres kursu tej akcji zauważyłem, że akcje spółki Erbud po wybiciu z formacji podwójnego dna przechodziły spadkową korektę techniczną, która prawdopodobnie dobiega końca. ERBUD Warto zauważyć, że gdyby formacja podwójnego dna miała się wypełnić kurs akcji spółki Erbud […]

Przeglądając wykresy akcji spółek, której znalazły się do tej pory kiedykolwiek w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” moją szczególną uwagę zwrócił wykres akcji spółki Capital Partners. Na wykresie akcji tej spółki doszło bowiem do ukształtowania się zapowiadającej wzrosty formacji gwiazdy porannej doji. Co ważne do ukształtowania tej formacji doszło w bardzo ciekawym miejsce z technicznego punktu […]

W najbliższy czwartek 22 stycznia ma odbyć się posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego. Jego wynika a także przebieg konferencji po posiedzeniu EBC mogą mieć wpływ na zachowanie uczestników rynku akcji w strefie euro. W tej sytuacji warto uważnie obserwować wykres indeksu Euro Stoxx 50 obejmującego 50 największych spółek ze strefy euro. Jeżeli na tym wykresie indeks […]

Pod wpływem decyzji szwajcarskiego banku centralnego kurs franka szwajcarskiego (w złotych) najpierw silnie zwyżkował do 5,1934 zł. Później jednak sytuacja zaczęła się odwracać. Z technicznego punktu widzenia (a on dla mnie jestkluczowy w tym sesnie, że uważam analizę techniczną za ,,język” za pomocą, którego uczestnicy rynku oceniają fundamenty) pokonane zostały wszystkie opory. Uwaga ! – […]

Spółka Capital Partners znalazła się w rubryce ,,Wykres do przemyślenia”. 25 września 2014 roku. Później kurs zwyżkował pokonując szczyt z 22 września 2010 roku (2 złote i 46 groszy). Na początku tego roku kurs doświadcza pewnej korekty spadkowej, która zdaje się dobiegać końca. Kolejnym oporem jest poziom 3 złotych i 7 groszy, który został ustanowiony […]

Po wybiciu z formacji podwójnego dna dochodzi często do spadkowej korekty technicznej po zakończeniu której rozpoczyna się kolejna fala wzrostowa prowadząca do pełnego wypełnienia tej formacji. Owa spadkowa korekta techniczna może kończyć się na poziomie wyższym od szczytu (S) znajdującego się pomiędzy dwoma dołkami (D1 oraz D2). Zdarza się jednak czasem, że spadkowa korekta techniczna […]

Po raz piąty w dotychczasowej historii funkcjonowania tej strony doszło do awansu spółki z rubryki ,,Poczekalnia” do rubryki ,,Wykres do przemyślenia”. Akcje spółki Muza wybiły się bowiem z podwójnego dna. Gdyby formacja ta miała się wypełnić oznaczałoby to wzrost kursu akcji tej spółki do 3 złotych i 99 groszy. Poprzednio tego awansu doświadczyły Capital Partners, […]